1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Trợ giúp pháp lý / Hoạt động tuyên truyền Luật Đất Đai 2024

Hoạt động tuyên truyền Luật Đất Đai 2024

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Hoạt động tuyên truyền Luật Đất Đai có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện các quy định mới trong Luật Đất Đai 2024


Chiều ngày 29/05/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ năm 2024 chủ đề pháp luật Luật Đất đai 2024. Lớp bồi dưỡng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể: Về phía lãnh đạo Huyện có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Công Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị Huyện Đông Anh, đồng chí Ngô Thị Thuý Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện Đông Anh, cùng 371 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Công Hiển, giới thiệu chung về nội dung của buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ, Thạc sĩ – Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Báo cao viên – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã phổ biến những quy định, những điểm mới về Luật đất đai 2024 như: những hành vi cấm, phân loại đất, bãi bỏ khung giá đất, quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Hội viên Hội liên hiệp phụ nữ Đông Anh hỏi về quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong phần hỏi đáp với  các hội viên Hội phụ nữ Huyện Đông Anh, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo cũng đã tư vấn, giải đáp các vướng mắc của các cá nhân liên quan đến Luật Đất đai đã đáp ứng kịp thời các vướng mắc của công dân về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thừa kế đất đai,…

Thông qua lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác Hội phụ nữ 2024, các hội viên đã được trang bị những kiến thức pháp luật mới, nâng cao nhận thức cho hội viên về những nội dung cơ bản của Luật đất đai 2024. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Hội viên cũng như người dân địa phương trên địa bàn Huyện Đông Anh, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, góp phần để cán bộ hội viên phụ nữ tuân thủ quy định pháp luật nói chung và các quy định trong Luật đất đai nói riêng.

Ngọc Ánh ( Luật Đức An tổng hợp)