1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Đất đai nhà ở

Đất đai nhà ở

Bạn cần biết

Tổng hợp mức thu lệ phí trước bạ năm 2019 Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) được quy định tại Điều 7 Nghị định ...

Xem chi tiết »