1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Dịch vụ thu hồi nợ cho doanh nghiệp và cá nhân / Có thể kiện đòi lại tiền, hàng bị đối tác chiếm đoạt?

Có thể kiện đòi lại tiền, hàng bị đối tác chiếm đoạt?

LSVNO - Tôi có thuê một công ty vận chuyển hàng hóa nhưng không làm hợp đồng với công ty đó. Họ ứng của tôi 150 triệu đồng với lý do sửa chữa phương tiện, tôi đã tin tưởng cho ứng (có ủy nhiệm chi rõ ràng tại ngân hàng). Sau khi nhận tiền, họ đưa phương tiện tới nơi vận chuyển hàng hóa cho tôi. Chủ phương tiện đã mang hàng của tôi đi bán, tôi đã nhiều lần gọi điện để giải quyết vấn đề nhưng họ tỏ vẻ vô trách nhiệm và thách thức tôi kiện vì họ biết rằng trong tay tôi không có hợp đồng gì cả (tổng giá trị hàng hóa 200 triệu đồng). Xin hỏi luật sư, tôi có thể kiện họ và đòi lại được số tiền đã chuyển lẫn tiền hàng không? (HieuhaiXXX @gmail.com).


Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

Điều 531 về hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản quy định: hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã có uỷ nhiệm chi tại ngân hàng và đã có hành vi giao nhận hàng hóa vận chuyển, vì vậy hợp đồng vận chuyển đã được giao kết. Bên vận chuyển có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 534 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

2. Giao tài sản cho người có quyền nhận.

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thông tin bạn trình bày, bạn có giấy ủy nhiệm chi (150 triệu đồng) và nếu bạn có các chứng từ có liên quan đến việc giao hàng hóa cho công ty vận chuyển, bạn có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn có trụ sở.

Hồ sơ khởi kiện tại tòa án bao gồm:

 - Đơn khởi kiện (theo mẫu);

- Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

- Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu gia đình (có chứng thực hoặc công chứng).

- Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo