1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Hỏi đáp pháp luật / Trường hợp nào được giám hộ cho người chưa thành niên

Trường hợp nào được giám hộ cho người chưa thành niên

Căn cứ theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật Dân sự năm 2015, cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên. Vì vậy, con chưa thành niên sẽ do cha mẹ làm người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên. Do đó, con chưa thành niên sẽ do cha mẹ làm người đại diện theo pháp luật và chỉ trong các trường hợp dưới đây thì mới cần người giám hộ. Luật sư tư vấn 090 220 1233


  1. Người chưa thành niên ?

Định nghĩa người chưa thành niên được quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau: “Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi”. Như vậy, căn cứ theo quy định trên, người dưới 18 tuổi thì đều được xác định là người chưa thành niên.

  1. Người chưa thành niên sẽ do ai giám hộ?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật Dân sự năm 2015, cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên. Vì vậy, con chưa thành niên sẽ do cha mẹ làm người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên. Do đó, con chưa thành niên sẽ do cha mẹ làm người đại diện theo pháp luật và chỉ trong các trường hợp dưới đây thì mới cần người giám hộ.

Về việc giám hộ cho người chưa thành niên, không phải người chưa thành niên nào cũng được giám hộ mà chỉ người được quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật dân sự năm 2015:

Một là, Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ

Hai là, Người chưa thành niên có cha mẹ nhưng cha mẹ thuộc vào các trường hợp sau:

  • Cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự;
  • Cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  • Cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Cha, mẹ đều bị Toà án tuyên bố hạn chế quyền với con;
  • Cha mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con, có yêu cầu người giám hộ.

Và người giám hộ trong các trường hợp này được nêu tại Điều 52 Bộ luật Dân sự theo thứ tự sau đây:

-  Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

-  Nếu không có anh/chị ruột thì người giám hộ thì sẽ là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

- Bác/chú/cậu/cô/dì ruột nếu không có những đối tượng nêu trên.

 Trường hợp người chưa thành niên không có người giám hộ đương nhiên theo quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. Trường hợp cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này. Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.

  1. Điều kiện của người giám hộ

 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có tư cách đạo đức tốt, có điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

- Không phải đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự/bị kết án mà chưa xoá án tích về tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản người khác;

- Không bị Toà tuyên bố hạn chế quyền với con chưa thành niên.

4. Dịch vụ pháp lý công ty Luật TNHH Đức An

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con;

- Tư vấn xác định điều kiện người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ sau khi ly hôn;

- Tư vấn giải quyết các vi phạm quyền trẻ em: trẻ bị bạo hành, trẻ bị xâm hại;

- Tư vấn về việc thay đổi người nuôi con, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên;

- Tư vấn về thay đổi quyền giám hộ đối với con chưa thành niên

- Di chúc đối với con chưa thành niên

Thông tin liên hệ nếu cần tư vấn thêm 090 220 1233

Phí tư vấn theo giờ

Phí dịch vụ thoả thuận