1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Quy định của pháp luật về tạm đình chỉ vụ án

Quy định của pháp luật về tạm đình chỉ vụ án

Cơ sở pháp lý: Điều 247, Điều 281 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 Tạm đình chỉ là quyết định tạm dừng mọi hoạt động tố tụng của các cơ quan tố tụng của vụ án đối với bị can, bị cáo trong quá trình tố tụng. Hậu quả pháp lý: Tạm thời chấm dứt hoạt động tố tụng cho đến khi có quyết định phục hồi


Trường hợp tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn điều tra

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

“Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu, Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra;

b) Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra;

c) Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.”

Tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

1. Viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp:

a) Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ vụ án trước khi hết thời hạn quyết định việc truy tố;

b) Khi bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố; trong trường hợp này phải yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã bị can được thực hiện theo quy định tại Điều 231 của Bộ luật này;

c) Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp mà chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp tiếp tục tiến hành cho đến khi có kết quả.

Quy định về tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn xét xử

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 281 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

“1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Có căn cứ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 229 của Bộ luật này;

b) Không biết rõ bị can, bị cáo đang ở đâu mà đã hết thời hạn chuẩn bị xét xử; trường hợp này phải yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can, bị cáo trước khi tạm đình chỉ vụ án. Việc truy nã bị can, bị cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 231 của Bộ luật này;

c) Chờ kết quả xử lý văn bản pháp luật mà Tòa án kiến nghị.”

Công ty Luật TNHH ĐỨC AN

Tư vấn về tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử

Luật sư tư vấn về tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn điều tra theo quy định của pháp luật;

Tư vấn quy định về tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố, xét xử;

Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về căn cứ tạm đình chỉ trong vụ án hình sự;

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại trong giai đoạn xác minh điều tra;

Luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo, người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ quan tiến hành tố tụng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án;

Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị hại trong vụ án hình sự.

Giúp khách hàng phân tích, đánh giá tình huống, đánh giá tài liệu, chứng cứ và đưa ra những đề xuất, phương án giải quyết phù hợp;

Hướng dẫn khách hàng soạn thảo tài liệu, giấy tờ và trình tự, thủ tục liên quan đến quy trình giải quyết vụ án;

Thực hiện chức năng bào chữa cho bị can, bị cáo góp phần nhằm giảm hoặc loại bỏ trách nhiệm hình sự, bảo vệ tối đa quyền lợi của bị can, bị cáo.

Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa (khoản 2 Điều 72)/người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, đương sự (khoản 2 Điều 84),…;

Dự đoán và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án, giúp khách hàng loại bỏ rủi ro pháp lý;

Thu thập tài liệu, chứng cứ, thực hiện các quyền yêu cầu trong giai đoạn điều tra, truy tố giúp cho vụ án.

Phí Luật sư theo thoả thuận