1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Trách nhiệm khi gây tai nạn giao thông chết người

Trách nhiệm khi gây tai nạn giao thông chết người

Em tôi sinh năm 2002, mới được mua xe máy giáp tết nên chưa đăng ký và cũng chưa có bằng lái xe. Ngày mùng 3 tết, em tôi lấy xe máy đi và đã gây tai nạn làm chết 1 người, bị thương 1 người và 1 cháu bé 2 tuổi bị chấn động tâm lý. Tôi muốn hỏi em tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, bồi thường dân sự thế nào?


Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An,     Thanh Xuân, Hà Nội

Thứ nhất: Trách nhiệm hình sự khi vi phạm quy định về an toàn giao thông

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Việc kết luận có phạm tội hay không phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra, kết luận giám định về nguyên nhân, mức độ lỗi gây ra tai nạn. Theo thông tin bạn cung cấp người gây tai nạn không có bằng lái, sinh năm 2002, không đội mũ, xe chưa đăng ký, mới mua. Theo quy định tại khoản 2 tại điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:  Không có giấy phép lái xe theo quy định, gây thiệt hại về tài sản.

Thứ hai: Về trách nhiệm dân sự

Căn cứ Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiêt hại như sau:

"Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Căn cứ quy định trên căn cứ theo kết luận điều tra, nếu bên gây tai nạn có lỗi trong việc gây ra thiệt hại về tài sản và sức khỏe cho  thì có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại theo quy định sau:

Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Căn cứ theo quy định trên, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

- Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

- Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Theo quy định pháp luật thì người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định nêu trên bao gồm chi phí hợp lý cho cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng ở đây là xem xét trách nhiệm cấp dưỡng đối với cháu bé 2 tuổi đến cho đến cháu đủ mười tám tuổi.

Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy cần tuân thủ các quy định về điều kiện điều khiển xe máy khi tham gia giao thông như có bằng lái xe, đủ tuổi lái xe, tốc độ để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Liên hệ Luật sư Hình sự Luật Đức An

Phí Tư vấn/ theo giờ

Mời luật sư/ phí theo thỏa thuận

Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!