1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Lao động / Quy định về Xây dựng Thang Bảng lương mới nhất đối doanh nghiệp

Quy định về Xây dựng Thang Bảng lương mới nhất đối doanh nghiệp

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 có quy định mới về nội quy thang lương, bảng lương và định mức lao động. Ls Phạm Thị Bích Hảo - Cập nhât 11.1.2021


Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 có quy định mới về nội quy thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Cụ thể tại Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về xây dựng thang lương, bảng lương như sau:

“1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.”

So với quy định tại Bộ luật Lao động 2012, khi xây dựng thang bảng lương Doanh nghiệp xây dựng trên nguyên tắc xây dựng thang bảng lương và định mức do Chính phủ quy định. Bộ luật Lao động 2019 quy định doanh nghiệp sẽ được chủ động trong việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động trên cơ sở thương lượng, thoả thuận với người lao động theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Theo Bộ luật Lao động 2012, thì Thang bảng lương phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động. Kể từ ngày 1.1.2021, theo Bộ luật lao động 2019 thì thang bảng lương công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Luật sư soạn thảo Thang bảng lương, tư vấn nội quy lao động

Luật sư Lao động, khởi kiện tranh chấp lao động

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỨC AN

Giám đốc: Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Địa chỉ: 64B, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233

Email:  luatsubichhao@gmail.com          Web: www.luatducan.vn