1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới thiệu văn phòng

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII ngày 29 tháng 11 năm 2013 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014.

Sau 5 tháng đi vào cuộc sống, Luật Đất đai 2013 đã có nhiều tác động đến thực tiễn theo hướng tăng cường đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Việc vận dụng các quy định của Luật Đất đai 2013 vào thực tiễn sử dụng đất luôn là vấn đề được người dân quan tâm..

Là Luật sư tư vấn của các báo Lao động, Café Luật, Café Land, Nông thôn ngày nay, hằng ngày, luật sư nhận được khá nhiều những thắc mắc của bạn đọc gửi về hỏi đáp những lo lắng, trăn trở đối với thửa đất, ngôi nhà của mình.

Cuốn Sổ tay hướng dẫn Luật Đất đai 2013 được biên soạn, bao gồm tập hợp những câu hỏi đã được trả lời đến bạn đọc, trích yếu các văn bản pháp luật cần thiết và cung cấp các mẫu hợp đồng, biểu mẫu hành chính liên quan đến đất đai.

Mong rằng cuốn sổ tay sẽ góp phần giải quyết những băn khoăn, trăn trở của bạn đọc, góp phần hạn chế những tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay.