1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Tư vấn Giải quyết tranh chấp Hợp đồng nhà ở, Hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Tư vấn Giải quyết tranh chấp Hợp đồng nhà ở, Hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Trong những năm gần đây, các tranh chấp về nhà ở (tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở; về việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ; về trao đổi, tặng cho, thừa kế nhà ở…) không chỉ có xu hướng tăng về số lượng mà tính chất vụ việc cũng phức tạp hơn. Điều đó, khiến cho việc giải quyết các tranh chấp dạng này thường kéo dài nhiều năm, không chỉ gây tốn kém về thời gian, tiền bạc. Để đảm bảo quyền lợi của các bên trong giải quyết tranh chấp. Bên tranh chấp nên mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi trong tố tụng tại Tòa án. Vai trò của luật sư thường được đánh giá là giúp cho quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà ở được khách quan và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nhiều trường hợp tranh chấp là do giao dịch không thực hiện đúng quy định của Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản và quy định hướng dẫn thi hành. Luật Đức An là cố vấn pháp lý tin cậy khi bạn nhận chuyển nhượng căn hộ khi kiểm tra hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, tham gia giải quyết tranh chấp tiền tố tụng, tham gia giải quyết tại Tòa án.


 

Luật Đức An với đội ngũ luật sư chuyên giải quyết tranh chấp về nhà ở, quyền và nghĩa vụ bàn giao căn hộ, thanh toán căn hộ, vi phạm nghĩa vụ khi mua nhà hình thành trong tương lai, trao đổi, cho mượn, ở nhở, ủy quyền.

-          Tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp

-          Tranh chấp khi vi phạm diện tích trong nhà chung cư.

-          Tranh chấp vi phạm thời gian bàn giao căn hộ

-          Tranh chấp trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về nhà ở

Điều 177. Giải quyết tranh chấp về nhà ở

1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết đối với nhà ở được giao cho địa phương quản lý, Bộ Xây dựng giải quyết đối với nhà ở được giao cho cơ quan trung ương quản lý; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Xây dựng thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

4. Tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó giải quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Căn cứ theo quy định trên Hợp đồng giải quyết tranh chấp nhà ở do Tòa án nhân dân giải quyết.

Để đảm bảo quyền lợi của các bên trong giải quyết tranh chấp. Bên tranh chấp nên mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi trong tố tụng tại Tòa án. Vai trò của luật sư thường được đánh giá là giúp cho quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà ở được khách quan và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nhiều trường hợp tranh chấp là do giao dịch không thực hiện đúng quy định của Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản và quy định hướng dẫn thi hành.

Luật Đức An là cố vấn pháp lý tin cậy khi bạn nhận chuyển nhượng căn hộ khi kiểm tra hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, tham gia giải quyết tranh chấp tiền tố tụng, tham gia giải quyết tại Tòa án.

Liên hệ: Luật Đức An. ĐT: 024.62857567

Email: luatsubichhao@gmail.com