1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / LUẬT SƯ BẢO VỆ TRONG VỤ KIỆN HÀNH CHÍNH

LUẬT SƯ BẢO VỆ TRONG VỤ KIỆN HÀNH CHÍNH

Để khiếu nại, khởi kiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của mình mà không gặp những rủi ro ngoài dự tính như trên, để đảm bảo nâng cao vị thế thì công dân nên tìm đến luật sư để được tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực này Nếu cần cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc cần trao đổi thêm với Luật sư, quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Luật TNHH Đức An Địa chỉ: 51A Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: (04).628.57567 – Hotline: 090.2201233. Website: luatducan.vn – Email: luatsubichhao@gmail.com


Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án trong các vụ án Hành chính để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện hoặc người bị kiện.

Công ty Luật TNHH Đức An có đội ngũ luật sư chuyên tư vấn, bảo vệ thân chủ trong các vụ kiện hành chính.

1.      Tư vấn về tính hợp pháp hoặc trái pháp luật của các hành vi hành chính, quyết định hành chính;

 2.      Tư vấn hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng;

 3.      Đại diện hoặc cùng khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng;

 4.      Soạn thảo đơn khiếu nạiđơn khởi kiện và các văn bản liên quan;

 5.      Thu thập/hỗ trợ khách hàng thu thập chứng cứ.

6.              Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng tại tòa án.

Luật sư của chúng tôi chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính như sau:

–Tư vấn thủ tục giải quyết vụ kiện hành chính;

– Tư vấn thủ tục giải quyết khiếu nại, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Tư vấn các thủ tục hành chính khác;

- Luật sư Đại diện theo ủy quyền trong khiếu nại, đối thoại.

- Luật sư bảo vệ trong vụ kiện hành chính.

1. Những vụ án Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Luật Tố Tụng hành chính 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016,

Điều 31. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện

Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

3. Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Điều 32. Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh

Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

2. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan thuộc một trong các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.

3. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.

4. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án; trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú tại Việt Nam thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

6. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

7. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

8. Trường hợp cần thiết, Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

Điều 33. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện

1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm văn bản thì đề nghị Tòa án lập biên bản về việc lựa chọn cơ quan giải quyết. Tùy từng trường hợp cụ thể Tòa án xử lý như sau:

a) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án;

b) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết thì Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 1 Điều 123 của Luật này trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện.

Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

2. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tất cả những người này đều lựa chọn một trong hai cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trong đó có người lựa chọn Tòa án giải quyết và có người lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trường hợp có người chỉ khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền và người khác chỉ khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết được xác định như sau:

a) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại độc lập với nhau thì việc giải quyết yêu cầu của người khởi kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án, còn việc giải quyết khiếu nại của những người khiếu nại thuộc thẩm quyền của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

b) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại không độc lập với nhau thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án.

4. Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

2. Giai đoạn tiền tố tụng Công ty luật TNHH Đức An sẽ giúp Quý khách hàng:

- Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp;

- Xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính hoặc hướng dẫn khách hàng lấy lại thời hiệu khiếu kiện;

- Xác định đối tượng khởi kiện, phạm vi khởi kiện;

- Tư vấn pháp luật;

- Định hướng giải quyết vụ việc;

- Thu thập tài liệu, chứng cứ;

- Soạn thảo Đơn khởi kiện, hoàn thiện Hồ sơ khởi kiện;

- Nộp Hồ sơ khởi kiện.

3. Giai đoạn tố tụng tại Tòa án 

Công ty luật TNHH Đức An sẽ giúp Quý khách hàng:

- Thu thập và Cung cấp tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện Hồ sơ vụ án;

- Cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan;

- Soạn thảo đơn, văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp;

- Đại diện hoặc hướng dẫn khách hàng đối thoại trong quá trình Toà án giải quyết vụ án;

- Soạn thảo, gửi bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng;

- Tham gia phiên tòa, phân tích, trình bày lập luận, tranh luận tại phiên tòa… để bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại Tòa án;

- Xác định căn cứ kháng cáo đối với Bản án, Quyết định của Toà án nếu khách hàng chưa hài lòng với kết quả giải quyết vụ án của Tòa án;

​Để khiếu nại, khởi kiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của mình mà không gặp những rủi ro ngoài dự tính như trên, để đảm bảo nâng cao vị thế thì công dân nên tìm đến luật sư để được tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực này 

 Nếu cần cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc cần trao đổi thêm với Luật sư, quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04).628.57567 – Hotline: 090.2201233.

Website:    luatducan.vn                                – Email: luatsubichhao@gmail.com

Liên hệ facebook: Hỏi đáp pháp luật với luật sư Phạm Thị Bích Hảo