1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Hoạt động Tuyên truyền Luật đất đai 2024

Hoạt động Tuyên truyền Luật đất đai 2024

Nhận thức được sự cần thiết và quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật đất đai nói riêng với cộng đồng, Được sự đồng ý của Phòng Tư pháp huyện Đông Anh, Ngày 28/3/2024, tại hội trường UBND xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã diễn ra hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến Luật Đất đai năm 2024 do Phòng tư pháp huyện Đông Anh phối hợp cùng Chi hội luật gia xã Võng La, UBND xã Võng La tổ chức tuyên truyền pháp luật đất đai năm 2024 cho bà con trong địa bàn xã Võng La. Ngày 29/3 hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại UBND xã Đại Mạch, ngày 30/3 hội nghị Tuyên truyền Luật Đất Đai 2024 được tổ chức tại UBND xã Vĩnh Ngọc


Tại hội nghị tuyên truyền Luật Đất Đai 2024 và những điểm mới của Luật, nhân dân xã Võng La – huyện Đông Anh đã được nghe Thạc sỹ, Luật sư Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Công ty luật TNHH Đức An giới thiệu các nội dung chính của Luật Đất đai năm 2024.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo tuyên truyền Luật Đất Đai 2024 tại UBND xã Võng La, Đông Anh

Một số nội dung của Luật Đất đai năm 2024 được luật sư Phạm Thị Bích Hảo đề cập trong buổi hội nghị như: các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; về việc bỏ khung giá đất và bảng giá đất mới sẽ được ban hàng từng năm; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đa dạng hình thức bồi thường; việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; chủ sử dụng đất nông nghiệp là hộ gia đình; quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài liên quan đến quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai…

Toàn cảnh hội nghị Tuyên truyền Luật Đất Đai 2024

Cũng tại hội nghị,  nhân dân xã Võng La có cơ hội để có thể đưa ra những câu hỏi mà mình còn băn khoăn về các quy định của luật đất đai hiện hành cũng như luật mới.

Tại Hội nghị tuyên truyền Luật Đất Đai tại UBND xã Đại Mạch với sự tham gia của 150 người dân. Nhân dân xã Đại Mạch có cơ hội để có thể đưa ra những câu hỏi mà mình còn băn khoăn về các quy định của luật đất đai hiện hành cũng như luật mới, đặc biệt tại Hội nghị, bà con nhân dân trong xã Đại Mạch đã có những thắc mắc về Nghị định 64/CP năm 1993 của Chính phủ về giao đất nông nghiệp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo tuyên truyền Luật Đất Đai 2024 tại UBND xã Đại Mạch

Tại hội nghị UBND xã Vĩnh Ngọc với sự tham gia của 250 người dân đã được tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Đất Đai liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thu hồi đất

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền tại UBND xã Vĩnh Ngọc ngày 30.3.2024

Buổi tuyên truyền Luật Đất Đai 2024 tại các xã thuộc huyện Đông Anh đã diễn ra thành công và tốt đẹp!

Luật Đức An tổng hợp