1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Nhà Đất / Có được chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở ở Hà Nội

Có được chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở ở Hà Nội

Hiện nay, do nhu cầu về nhà ở ngày càng cao nên việc chuyển đất vườn sang đất ở cũng nhiều. Vậy chuyển mục đích đích sử dụng đất vườn sang đất ở có được không? Chuyển đổi đất vườn sang đất ở có cần xin phép không?


Trước tiên, đất vườn là gì? Dù chưa khái niệm về đất vườn trong các văn bản quy phạm pháp luật nhưng theo Khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai 2024 quy định nhóm đất nông nghiệp bao gồm: “2. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất chăn nuôi tập trung; Đất làm muối; Đất nông nghiệp khác.”

Như vậy, theo Điều 9 Luật Đất đai 2024 thì pháp luật không có phân loại đất vườn vào nhóm đất nào. Tuy nhiên có thể dựa vào mục đích sử dụng đất có thể hiểu đất vườn là đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm (thuộc nhóm đất nông nghiệp).

  1. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

Khoản 5 Điều 116 Luật đất đai 2024 về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định: “Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

Theo khoản 5 Điều 116 Luật đất đai năm 2024 quy định các trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

-           Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư

-           Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở

-           Chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở

Theo đó, các căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là: Theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc; Theo quy hoạch chung hoặc;Theo quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Chuyển đất vườn sang đất ở phải xin phép:

Tại Điều 121 Luật Đất đai 2024 có quy định như sau:

“Điều 121. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;

b) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

c) Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn;

d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

e) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

g) Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.”

Theo quy định trên, trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

2. Quy định của Thành phố Hà Nội về chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở hiện hành

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, như sau:

11. Sửa đổi Điều 17 như sau:

Điều 17. Loại đất vườn, ao hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng được xem xét chuyển mục đích sử dụng sang đất ở là đất thuộc trường hợp theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

UBND cấp huyện xem xét, cho phép chuyển mục đích sang đất ở với diện tích tối đa không quá 01 lần hạn mức công nhận đất ở do UBND Thành phố quy định.”

3. Dịch vụ của Luật Đức An

- Tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở;

- Tư vấn hồ sơ Giấy tờ chuyển mục đích sử dụng đất 

- Hạn mức công nhận đất ở do TPHN quy định

Để được tư vấn chi tiết liên hệ 

Thông tin liên hệ:

  • Công ty luật TNHH Đức An

  • Số 64b, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • ĐT 090 220 1233 - 024.66544233

  • Web: www.luatducan.vn

  • Youtube: Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

  • Email: luatsubichhao@gmail.com