1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Nhà Đất / Thủ tục cấp sổ đỏ đồng sở hữu

Thủ tục cấp sổ đỏ đồng sở hữu

Câu hỏi: Cha mẹ em có một mảnh đất nhỏ không thể tách thửa. Đã làm thủ tục tặng cho và sang tên cho em. Vậy bây giờ em muốn thêm tên của chị gái em vào sổ đỏ để đồng sở hữu mảnh đất đó có được không ạ? Nếu được thì em phải làm thủ tục như thế nào?


Nếu bạn muốn thêm chị gái - người đồng sở hữu vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Căn cứ Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp đăng ký biến động đất đai như sau:

“4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;”

Khi chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi một phần quyền sử dụng đất cho người khác hoặc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng để những đối tượng này trở thành chủ sở hữu chung của quyền sử dụng đất đó mà không chia tách hoặc không đủ điều kiện để tách thửa thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai để thêm tên người này vào sổ đỏ để trở thành người đồng sở hữu chung của thửa đất.

Trong trường hợp này, bạn muốn thêm chị gái vào đồng sở hữu vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần thực hiện thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để thực hiện thủ tục thêm đồng sở hữu lên sổ đỏ, căn cứ Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau đây:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT).
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
– Hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận việc thêm người đồng sử dụng đất đối với mảnh đất thực hiện việc đăng ký biến động.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ như đã nêu trên thì bạn có thể nộp hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền như là:

– Nếu bạn có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

– Hoặc nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã có bộ phận này;

– Hoặc nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường nếu địa phương chưa có bộ phận một cửa.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thêm tên người đồng sở hữu vào sổ đỏ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và xác minh thông tin. Sau đó viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Tiếp nhận, giải quyết

  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
  • Người dân nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả

Thời gian giải quyết: Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian giải quyết được quy định như sau:
– Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
– Thời gian trên không tính các khoảng thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật; thời gian trưng cầu giám định.

2. Dịch vụ của Luật Đức An

  1. Tư vấn pl

  2. Đại diện theo uỷ quyền nộp thủ tục đăng ký biến động

  3. Đại diện nhận kết quả bàn giao cho khách hàng

Hotline đặt lịch: 090.2201.233 – Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ văn phòng: 64B Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phí tư vấn: 500.000 đồng/giờ

Phí luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Theo thoả thuận trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý.