1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình / Con có được hưởng tài sản khi bố mẹ ly hôn

Con có được hưởng tài sản khi bố mẹ ly hôn

Tài sản chung vợ chồng là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân hoặc được tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân. Con cái được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.


CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
 • Bộ luật Dân sự 2015
 1. Quy định về tài sản vợ chồng
 1. Quy định về tài sản chung của vợ chồng

Căn cứ tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

 1. Quy định về tài sản riêng của vợ, chồng

 Căn cứ tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

“Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

 1. Quy định về tài sản cho con cái khi ly hôn

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc chia tài sản cho con cái khi bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, con cái vẫn có thể được nhận tài sản khi bố mẹ ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

 • Trường hợp 1: Bố mẹ thỏa thuận về việc chia tài sản cho con

Tài sản chung vợ chồng được coi như một khối tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của hai người, và không có phần của con cái.

Theo Điều 38, Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nếu cha mẹ có thỏa thuận chia tài sản chung của mình cho con khi ly hôn, thì con được quyền hưởng phần tài sản đó. Trường hợp không thể thỏa thuận hay có tranh chấp thì tòa án sẽ giải quyết dựa trên tình hình thực tế và quy định của pháp luật tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016 của TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Tư pháp 

Do đó, khi giải quyết ly hôn, mà hai vợ chồng không thỏa thuận được việc phân chia thì Tòa án sẽ chia cho hai vợ chồng dựa trên tình hình thực tế và các quy định pháp luật.

Trong trường hợp này, khi ly hôn mà bố mẹ có thỏa thuận tặng cho, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho con thì con cái vẫn có thể được nhận tài sản đó. Và việc tặng cho tài sản đó phải tuân thủ theo quy định tặng cho tại Điều 458 và Điều 459 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 • Tặng cho động sản:

+ Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

 • Tặng cho bất động sản:

+ Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

+ Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

 • Trường hợp 2: Con cái là đồng sở hữu chung tài sản với bố mẹ

– Con cái có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm xác lập quyền đối với tài sản chung của hộ gia đình:

Trong trường hợp tài sản chung của hộ gia đình và con có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm xác lập quyền đối với tài sản đó. Khi vợ chồng ly hôn và tiến hành việc chia tài sản chung, trong đó có tài sản của hộ gia đình thì con cũng được chia phần tài sản tương ứng với phần quyền của con trong khối tài sản đó.

– Khi mua hoặc được nhận tặng cho, thừa kế chung

Việc con cái và cha mẹ cùng mua hoặc được nhận tặng cho, thừa kế tài sản chung thì con cũng sẽ có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ đối với tài sản đó. Vì vậy, khi bố mẹ ly hôn thì con cái vẫn sẽ được phân chia tài sản đó theo luật chia tài sản cho con cái.

Câu hỏi: Thưa luật sư, ba em có vợ bé bên ngoài. Mẹ em gửi đơn ra toà thì tài sản chia ra làm 2, có chia cho con cháu trong gia đinh không? Hiện em con út ở chung trong nhà, anh chị đã lấy vợ và lấy chồng. Em xin cảm ơn.

Trả lời:

 • Trước tiên, bạn có thể xác định tài sản chung và tài sản riêng của bố mẹ theo Điều 33 và Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Theo đó, dựa trên nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn được quy định tại Điều 59, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, thì sẽ ưu tiên ba mẹ bạn thỏa thuận với nhau nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng thì Tòa án giải quyết. Hiện nay, pháp luật hiện hành không có quy định về việc chia tài sản cho con cái khi bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, con cái vẫn có thể được nhận tài sản khi bố mẹ ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên: Bố mẹ thỏa thuận về việc chia tài sản cho con; Con cái là đồng sở hữu chung tài sản với bố mẹ

Liên hệ Luật sư Hôn nhân và gia đình:  090 220 1233

Luật sư bảo vệ trong vụ kiện tranh chấp tài sản khi ly hôn