1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Trợ giúp pháp lý / Hoạt động tuyên truyền pháp luật Đất Đai tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh

Hoạt động tuyên truyền pháp luật Đất Đai tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh

Hôm nay, 10/5/2023 tại UBND xã Xuân Nộn, Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và người chưa thành niên đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện Đông Anh, Hội luật gia huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật đất đai, các quy định về bồi thường thu hồi đất. Tham dự có đại diện Phòng Tư Pháp, Hội luật gia huyện Đông Anh, Chủ tịch UB, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã và 150 người dân đại diện cho nhân dân xã


Một số hình ảnh tại Hội nghị tuyên truyền 10/5/2023

Ảnh Hội nghị tuyên truyền đất đai tại xã Xuân Nộn ngày 10/5/2023

Luật Đức An tổng hợp