1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Sang tên do nhận thừa kế khi 1 phần diện tích vướng quy hoạch

Sang tên do nhận thừa kế khi 1 phần diện tích vướng quy hoạch

Câu hỏi: Tôi được bố mẹ để lại 01 mảnh đất theo di chúc. Tuy nhiên theo thông tin tìm hiểu tôi được biết mảnh đất dính một phần quy hoạch. Xin hỏi luật sư trường hợp mảnh đất có 1 phần diện tích dính quy hoạch thì có được sang tên sổ đỏ không? Xin cảm ơn luật sư


Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn được bố mẹ để lại di chúc cho một mảnh đất tuy nhiên mảnh đất đó nằm trong quy hoạch.

Theo quy định Luật đất đai 2013, Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Như vậy, đất dính quy hoạch là đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương, được phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ như: Quy hoạch làm đường giao thông, quy hoạch xây dựng công viên, quy hoạch xây dựng khu dân cư,…..

Theo quy định tại Điều 49 Luật đất đai 2013, được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Theo quy định trên, đất thuộc quy hoạch được chia làm 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đối với đất thuộc diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện: Người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật. Bao gồm: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất,...

Trường hợp 2: Đối với đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện: Người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Như vậy trường hợp một phần đất nằm trong quy hoạch cần phải xác định đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa để xác định việc có thể được sang tên sổ đỏ hay không. Trường hợp 01 phần thửa đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, chưa có Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất thì vẫn có quyền thực hiện thủ tục sang tên do nhận thừa kế.

2. Kiểm tra thông tin quy hoạch ở đâu:

Theo quy định tại Điều 48 Luật đất đai 2013, sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018:

“1. Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;”

Như vậy, có thể kiểm tra thông tin quy hoạch theo các cách thức sau:

Thứ nhất, thông tin quy hoạch được khi trong sổ đỏ: Theo Điều 11 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, thông tin quy hoạch sẽ được ghi trực tiếp tại phần Ghi chú trong sổ đỏ, trong đó thể hiện rõ phần đất (diện tích bao nhiêu m2) thuộc diện quy hoạch gì, khi bị thu hồi có được đền bù không...

Ví dụ:nếu một phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương thì trong mục Ghi chú của sổ đỏ sẽ ghi rõ "Thửa đất có ...m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình... (ghi rõ tên công trình)".

Thứ hai, tra cứu thông tin quy hoạch tại Phòng Quản lý đô thị UBND cấp huyện hoặc trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

 

3. Dịch vụ Luật sư đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ

- Tư vấn cho khách hàng quy định pháp luật liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất;

- Tư vấn cho khách hàng quy định pháp luật liên quan đến quy hoạch sử dụng đất;

- Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch để xác định diện tích đất có nằm trong quy hoạch không;

- Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp chỉ giới đường đỏ để xác định phần diện tích nằm trong quy hoạch;

- Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ phần diện tích đất có thể sang tên theo quy định pháp luật;

- Đại diện theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao trả cho khách hàng.

4. Lưu ý khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật TNHH Đức An

- Công ty Luật TNHH Đức An thực hiện tư vấn theo giờ, có thu phí qua 02 hình thức: Tại Văn phòng và qua điện thoại.

- Phí tư vấn và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đại diện theo uỷ quyền theo thỏa thuận

Luật sư  kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về đất đai

Thạc sỹ - Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!