1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình / Chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân

Chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ hôn nhân

KINHTEDOTHI.VN14-12-2020 10:35 Kinhtedothi - Tôi có tài sản là quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được tặng cho riêng. Nếu trong thời kỳ hôn nhân tôi đem đi chuyển mục đích sử dụng thành đất ở thì đất ở này có được xét trở thành tài sản chung của cả hai vợ chồng không? Nếu tôi làm cam kết xác nhận tiền dùng chuyển mục đích là tiền riêng của tôi (người có đất) thì đã đủ cơ sở pháp lý để vẫn công nhận đây là tài sản riêng của mình chưa? Nguyễn Thị Ngọc, quận Hà Đông, Hà Nội.


Trả lời
Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình).

Theo thông tin bạn cung cấp, đây là quyền sử dụng đất nông nghiệp được tặng cho riêng của bạn. Căn cứ quy định nêu trên, quyền sử dụng đất mà bạn được tặng cho riêng là tài sản riêng của bạn. Đồng thời, khoản 2 Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình cũng nêu, tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

 

Vì vậy, quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được tặng cho riêng khi chuyển mục đích sử dụng thành đất ở thì vẫn là tài sản riêng của bạn.

 

Trong trường hợp, vợ chồng bạn có thể thỏa thuận tài sản đó là tài sản chung thì quyền sử dụng đất đó sẽ trở thành tài sản chung của cả hai vợ chồng.

 

Còn nếu bạn muốn xác định rõ ràng quyền sử dụng đất là tài sản riêng để tránh xảy ra tranh chấp thì có thể lập văn bản cam kết, xác nhận tài sản riêng và thực hiên công chứng tại Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng.

 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An