1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Sự kiện và bình luận VTV1 giải pháp giảm bạo hành đối với trẻ em

Sự kiện và bình luận VTV1 giải pháp giảm bạo hành đối với trẻ em

Chương trình sự kiện và bình luận VTV1 ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục bảo vệ trẻ em, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo bình luận về bạo hành đối với trẻ em, bản án và giải pháp phòng ngừa đối với bạo hành trẻ em


Chương trình sự kiện và bình luận VTV1  Luật sư Phạm Thị Bích Hảo bình luận về bạo hành đối với trẻ em, bản án và giải pháp phòng ngừa đối với bạo hành trẻ em

Chương trình sự kiện bình luận khách mời là ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng cục bảo vệ trẻ em và luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Ủy viên BCH Hội bảo vệ quyền trẻ em