1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Thi hành án / Thi hành án cấp dưỡng nuôi con

Thi hành án cấp dưỡng nuôi con

Khi ly hôn, con chung được một bên vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi dưỡng thì bên còn lại sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tiền cấp dưỡng có ý nghĩa quan trọng đó là giúp bảo đảm đời sống của con. Tuy vậy nhiều cha mẹ sau khi ly hôn lại không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Khi đó bên nuôi con có quyền yêu cầu thi hành bản án, quyết định về việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn. Luật sư Hôn nhân gia đình: 0902201233


1. Thủ tục yêu cầu thi hành bản án, quyết định về việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

 Khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2014: “Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án”.

Sau khi bản án, quyết định của tòa án về việc giải quyết vấn đề ly hôn và việc cấp dưỡng nuôi con đã có hiệu lực pháp luật nhưng người phải thi hành án vẫn không tự nguyện thi hành án hoặc thi hành không đầy đủ thì cha, mẹ đang trực tiếp nuôi con có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án đối với bản án, quyết định của tòa án.

Yêu cầu thi hành án có thể theo hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản quy định tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi năm 2014: 

Điều 31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án

1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. 
Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; 
d) Nội dung yêu cầu thi hành án; 

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; 
e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 

3. Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. 
4. Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.

5. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này; 

b) Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án; 

c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.”

2. Dịch vụ luật sư thi hành án dân sự

Luật sư Công ty Luật TNHH Đức An sẽ tư vấn cho quý khách:

- Tư vấn các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, đặc biệt là các quy định về thi hành bản án, quyết định về cấp dưỡng nuôi con;

- Tư vấn trình tự thủ tục yêu cầu thi hành án;

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết;

- Soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

3. Chi phí và cách thức liên hệ

Chi phí tư vấn và thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành bản án, quyết định về việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn sẽ được Luật sư công ty thông báo chi tiết cho Quý khách trước khi thực hiện dịch vụ.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức An – DUC AN LAW FIRM

VPGD Địa chỉ: 64B Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai,Thanh Xuân, Hà Nội

Đại diện Công ty Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Điện thoại     : 0902201233

Email            : luatsubichhao@gmail.com

Web              : www.luatducan.vn