1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Hội thảo Cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử

Hội thảo Cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử

Thương Mại điện tử ngày nay đã trở thành một cách thức kinh doanh tiện ích và được nhiều nhà doanh nghiệp và khách hàng lựa chọn. Làm thế nào để kinh doanh qua mạng hoặc qua sàn giao dịch thương mại điện tử đúng quy định pháp luật. Việc nắm rõ các quy định của Luật cạnh tranh và văn bản hướng dẫn thi hành và văn bản liên quan.


Một vài hình ảnh của Hội thảo