1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Hợp Đồng Nhà Đất / Tư vấn soạn thảo Hợp đồng Kinh tế Thương mại

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng Kinh tế Thương mại

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực cần soạn thảo. Hiện nay có rất nhiều biểu mẫu Hợp đồng trên internet, tuy nhiên biểu mẫu không đáp ứng được nội dung cụ thể mà doanh nghiệp đang ký kết.


 Dịch vụ của Luật Đức An trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng thương mại bao gồm các công việc sau:

Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật;

Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Những hợp đồng Luật sư đã soạn: Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán, Hợp đồng phân chia lợi nhuận.

Liên hệ

Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 51 A, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ: 0902201233

 Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Liên kết liên quan

Hợp đồng nhà đất

http://luatducan.vn/tin-tuc/707/Tu-Van-Hop-Dong-Nha-Dat.html

Hợp đồng lao động với người nước ngoài

http://luatducan.vn/Article/1119/Dich-vu-soan-thao-hop-dong-lao-dong-voi-nguoi-nuoc-ngoai.html

Hợp đồng lao động cần những nội dung nào

http://luatducan.vn/Article/944/DICH-VU-SOAN-THAO-TU-VAN-HOP-DONG-LAO-DONG.html