1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Lao động / Tối đa 30 ngày, người lao động nghỉ việc được nhận sổ bảo hiểm

Tối đa 30 ngày, người lao động nghỉ việc được nhận sổ bảo hiểm

Sau khi nghỉ việc, tối đa bao lâu người lao động nhận được sổ bảo hiểm? Tôi đã thông báo nghĩ việc trước 45 ngày với công ty nhưng đến nay nghỉ được 2 tháng, công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm cho tôi là đúng hay sai luật?


Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, trong ít nhất 07 ngày làm việc hoặc chậm nhất là 30 ngày, người lao động sẽ được chủ sử dụng lao động trả Sổ bảo hiểm xã hội. Khi có lao động nghỉ việc thì doanh nghiệp cần làm 2 thủ tục đó là thủ tục báo giảm lao động và thủ tục chốt sổ bảo hiểm để trả sổ cho người lao động. Do đó, nếu bạn đã nghỉ việc được 2 tháng nhưng công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm cho bạn là chưa đúng quy định. Bạn nên đề nghị người sử dụng lao động thực hiện việc trả sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi chấm dứt HĐLĐ.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Xem thêm: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/toi-da-30-ngay-nguoi-lao-dong-nghi-viec-duoc-nhan-so-bao-hiem-516838.html