1
Bạn cần hỗ trợ?

DỊCH VỤ TƯ VẤN THU HỒI NỢ

Trong các hoạt động kinh doanh và thương mại, các khoản nợ xấu thường ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh. Khi các bên không thể hòa giải và dàn xếp với nhau để thu hồi các khoản nợ xấu, khách hàng cần tìm tới sự trợ giúp của các luật sư và công ty luật để giải quyết vấn đề. Cách thức xử lý kiện đòi nợ & Nội dung công việc dịch vụ kiện đòi nợ được sơ lược dưới đây như sau :


 1. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG :

 Khách hàng yêu cầu kiện đòi nợ gồm :

 - Cá nhân đòi nợ cá nhân;

 - Cá nhân đòi nợ tổ chức;

 - Cá nhân đòi nợ doanh nghiệp;

 - Tổ chức đòi nợ cá nhân;

 - Tổ chức đòi nợ tổ chức;

 - Doanh nghiệp đòi nợ cá nhân;

 - Doanh nghiệp đòi nợ tổ chức;

 - Doanh ngiệp đòi nợ doanh nghiệp;

 2. CÁC LOẠI NỢ  

 Các loại nợ mà Văn phòng luật sư chúng tôi có thể đảm nhận kiện đòi gồm :

 - Nợ phát sinh từ vay, mượn tài sản nhưng không thanh toán

 - Nợ phát sinh từ vi phạm hợp đồng ( Bao gồm các loại hợp đồng )

 - Nợ phát sinh từ trách nhiệm ngoài hợp đồng . . .

  3. TIẾP NHẬN HỒ SƠ NỢ

 Cách thức tiếp nhận hồ sơ nợ được qua các bước như sau :

 Khách hàng cung cấp toàn bộ chứng từ hồ sơ nợ có liên quan gồm :

 + Nếu là doanh nghiệp thì hồ sơ gồm có :

 Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh và toàn bộ chứng từ nợ nếu có như : Hợp đồng , hóa đơn, phiếu xuất kho, giấy xác nhận nợ . . .

 + Nếu là cá nhân thì hồ sơ gồm có :

 Giấy chứng minh nhân dân và toàn bộ chứng từ nợ làm bằng chứng nếu có như : Giấy xác nhận nợ, giấy hẹn nợ chứng từ vay mượn, mua bán . . .

 Lưu ý : (Quý khách chỉ cung cấp hồ sơ nợ bằng bảng photocopy, bảng chính hồ sơ nợ khách hàng tự giữ)

 - Trình bày sơ lược về nội dung của vụ nợ (có mẫu kèm theo)

 - Sau khi tiếp nhận hồ sơ nợ và thấy hồ sơ nợ có cơ sở kiện đòi. Văn phòng luật sư chúng tôi sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ pháp lý kiện đòi nợ với khách hàng. Đồng thời khách hàng sẽ ủy quyền cho Văn phòng luật sư chúng tôi được quyền đòi nợ. Mọi thủ tục giấy tờ chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

 ng ty luật TNHH Đức An là một công ty luật, với đội ngũ luật sư am hiểu về pháp luật và có kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ xấu, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tiến hành công việc. Những công việc mà chúng tôi tiến hành bao gồm:

Tư vấn ban đầu về phương thức thu hồi nợ.

Tư vấn từng bước của thủ tục tố tụng.

Đưa vụ việc ra tòa án và cơ quan thi hành án.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp thu hồi nợ.

Thông tin liên hệ: Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: luatducan.vn                    Email: luatsubichhao@gmail.com

Hotline: 0902201233