1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Giải quyết tranh chấp nhà đất / Luật sư tư vấn bảo vệ trong tranh chấp đất đai không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn bảo vệ trong tranh chấp đất đai không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tranh chấp đất đai Công ty luật TNHH Đức An Địa chỉ: 64B Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: (024).66544233 Website: luatducan.vn Email: luatsubichhao@gmail.com Fanpage: Công ty luật TNHH Đức An


Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi có xảy ra tranh chấp thì sẽ gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải nếu như các bên xảy ra tranh chấp không tự hòa giải được.

Còn trong trường hợp tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ nhà đất thì giải quyết tranh chấp như thế nào? Bạn không biết tìm Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ nhà đất uy tín ở Hà Nội?

 

Công ty luật TNHH Đức An với luật sư chuyên nghiệp về đất đai sẽ tham gia tư vấn, soạn hồ sơ giải quyết, tham gia hòa giải, tham gia bảo vệ tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.  Căn cứ theo khoản 1 điều 203 Luật Đất đai 2013 đã quy định về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đất đai như sau: “Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết”.

 

 

Cũng căn cứ theo khoản 2 điều 203 Luật đất đai 2013 quy định: “Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai là Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự”.

Như vậy khi xảy ra tranh chấp đất đai đối với đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ gì chứng minh thì có thể khởi kiện đến tòa án hoặc đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.

 

 Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ nhà đất uy tín: Trong trường hợp tranh chấp đất đai khi đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa trên các căn cứ:

Thứ nhất, chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra, như biên lai thu thuế đất, giấy tờ thuê mướn nhân công đào đất, giấy tờ chứng minh quá trình khai thác hưởng hoa lợi từ đất, người làm chứng… (nếu có).

 

Thứ hai, thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp thông qua việc cơ quan có thẩm quyền đo đạc, thẩm định tại chỗ, vẽ sơ đồ thửa đất, diện tích đất tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương (áp dụng đối với nơi chia đất theo nhân khẩu).

 

 

Thứ ba, sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tư, quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài những chứng cứ nêu trên, cơ quan có thẩm quyền giải quyết còn có thể căn cứ vào kết quả xác minh thực tế, biên bản hòa giải của xã, lời khai của các đương sự, giấy tờ giao dịch liên quan đến QSDĐ tự lập của các bên, khả năng sử dụng đất của các bên, kết quả giám định.

Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024).66544233

Website:    www.luatducan.vn                                Email: luatsubichhao@gmail.com

Fanpage: Công ty luật TNHH Đức An