1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Nhà Đất / Luật sư tư vấn đất đai đầu tư người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Luật sư tư vấn đất đai đầu tư người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hiện nay, Người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực về kinh tế, công nghệ, năng lực quản lý nên đã và đang có xu hướng đầu tư về về nước. Lý do có lẽ xuất phát từ việc các kiều bào luôn có hướng về tổ quốc, có mong muốn góp sức để xây dựng quê hương, đất nước; cũng như việc đi lại, thông tin liên lạc giờ đây cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây. Luật Đức An với dịch vụ Luật sư tư vấn đất đai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, luật sư bảo vệ trong vụ việc chia thừa kế


Người Việt Nam định cư tại nước ngoài đã và đang là đối tượng được Nhà nước đặc biệt quan tâm thông qua việc ban hành các chính sách pháp luật hỗ trợ, tạo điều kiện khi đầu tư về nước như:

  •  Quy định về đầu tư:

  • Khi lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước thì nhà đầu tư Việt kiều không phải đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam, như điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Các thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước cũng đơn giản, thuận lợi hơn so với nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư trong nước không bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kiều bào còn được hưởng các chính sách ưu đãi khác như miễn visa, được phép mua nhà theo quy định của Luật nhà ở.
  • Công ty luật TNHH Đức An hỗ trợ thủ tục tư vấn đầu tư, nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư của người VN định cư ở nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ để được tư vấn chi tiết.

  •  Quy định về mở rộng quyền sử dụng đất đối với người VN định cư ở nước ngoài

Ngày 18/1/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 gồm 16 chương và 260 điều. Một trong 5 nhóm nội dung thay đổi lớn tại Luật Đất đai (sửa đổi) là nhóm mở rộng quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Khác với quy định "Người sử dụng đất" tại Khoản 6 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013: "Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:… Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch", tại Khoản 3, Khoản 6 Điều 4 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 quy định: "Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

 - Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân);

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;".

Đồng bộ với quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 3; Khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch năm 2008 (tình trạng còn hiệu lực), người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Luật Đất đai năm 2024 đã xác định rõ hơn người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, cùng với quy định cụ thể, chi tiết mở rộng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai đối với 2 đối tượng này.

Có thể thấy, theo các quy định trên, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã và đang có thêm cơ hội, điều kiện tham gia đầu tư vào  thị trường trong nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng trên thực tế, không phải người Việt Nam định cư ở nước ngoài nào cũng có thể hiểu và nắm được hết các quy định hiện hành, chính vì vậy, Luật Đức An cung cấp dịch vụ Tư vấn ưu đãi đất đai khi đầu tư, tư vấn cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

. Quy định về thừa kế đất đai đối với người VN định cư ở nước ngoài

Theo quy định tại Điều 5 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm các đối tượng sau đây:

+ Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

+ Hộ gia đình, cá nhân trong nước.

+ Cộng đồng dân cư và điểm dân cư.

+ Cơ sở tôn giáo.

+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Đồng thời, Điểm đ khoản 1 điều 169 Luật đất đai đã quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.

Luật Đức An cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn thừa kế, đại diện theo uỷ quyền thủ tục sang tên hồ sơ sổ đỏ cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ:

  • Công ty luật TNHH Đức An

  • Số 64b, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • ĐT 090 220 1233 - 024.66544233

  • Web: www.luatducan.vn

  • Youtube: Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

  • Email: luatsubichhao@gmail.com