1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thời hạn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm

Thời hạn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm

Xin chào luật sư, tôi muốn kháng cáo bản án mà tôi là đương sự nhưng không biết thời hạn kháng cáo là bao lâu? Xin luật sư giải đáp giúp tôi


  1. Người nào có quyền kháng cáo

Căn cứ Điều 271 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về người có quyền kháng cáo như sau: “Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Toà án cấp sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm”. Do đó, căn cứ theo quy định trên, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm.

  1. Thời hạn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm là bao lâu

Theo quy định tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về thời hạn kháng cáo như sau: “Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết”.

Theo quy định này, Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

  1. Đơn kháng cáo sẽ gửi đến Toà án nào?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Điều 272. Đơn kháng cáo

7. Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Bộ luật này.”

Theo đó, đơn kháng cáo phải được gửi cho Toà án nhân dân cấp sơ thẩm đã ra bản án bị kháng cáo hoặc Toà án nhân dân cấp phúc thẩm

Nếu cần tư vấn thêm liên hệ

Luật sư dân sự 090 220 1233