1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản

Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2023, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật đấu thầu (Sửa đổi), Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (Sửa đổi).


Hội thảo có sự tham dự của Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Luật sư Lê Đăng Tùng, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và  tham gia của đông đảo các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Hội thảo nhận được nhiều đóng góp ý kiến đúc kết từ thực tiễn thực hiện công việc cũng như kết quả của quá trình nghiên cứu pháp luật chuyên sâu.

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo góp ý kiến vào Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản

Đóng góp ý kiến Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Th.s Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An góp ý vào tham gia ký hợp đồng bất động sản của Sàn giao dịch bất động sản đề xuất sửa đổi theo hướng có thể có sự tham gia của Sàn giao dịch nếu các bên có nhu cầu

Góp ý vào nội dung liên quan đến Hợp đồng bất động sản cần được công chứng, chứng thực.

Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn các luật sư đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo để kiến nghị nhằm đóng góp ý kiến của Luật sư Hà Nội vào quá trình xây dựng dự thảo Luật, xây dựng chính sách để góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền.

Luật Đức An tổng hợp