1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu với đất mua giấy tờ viết tay

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu với đất mua giấy tờ viết tay

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất mua bằng giấy tờ viết tay là điều người sử dụng đất rất quan tâm. Vậy trường hợp nào việc mua bán bằng giấy tờ viết tay được cấp sổ đỏ lần đầu? Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất mua giấy tờ viết tay ra sao?


Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Đất mua bằng giấy viết tay là gì?

Mua đất bằng giấy viết tay là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đất đai.

 

Các trường hợp mua đất bằng giấy tờ viết tay được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;”

Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, điều kiện để cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay đó là:

- Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận;

- Việc mua bán bằng giấy tờ viết tay được thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 hoặc mua bán từ ngày 01/1/2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đó là: “Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định”

Hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay

Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được cửa đổi bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu theo Mẫu số 04a/ĐK;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

- Một trong các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Thẩm quyền nhận hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu

Theo quy định tại các Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, tùy từng trường hợp mà người dân có thể nộp 01 bộ hồ sơ tại một trong các cơ quan được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ gồm:

- UBND cấp xã nơi có đất;

- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của UBND cấp tỉnh (đối với địa phương đã có Bộ phận một cửa).

Dịch vụ tư vấn đại diện nộp hồ sơ Cấp sổ đỏ lần đầu 

- Tư vấn xác định điều kiện được cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất mua bằng giấy tờ viết tay đối với từng trường hợp cụ thể, trường hợp nào được cấp và trường hợp nào không được cấp;

- Đối với trường hợp mua đất bằng giấy viết tay thuộc diện được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định pháp luật, Luật sư tư vấn, hướng dẫn thu thập giấy tờ chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

- Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu đất mua bằng giấy viết tay;

- Đại diện theo ủy quyền giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Đại diện theo ủy quyền nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và trao trả cho khách hàng.

- Phí thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc: 090.220.1222 – 024.665.44233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.