1
Bạn cần hỗ trợ?

Tư vấn thi hành án đòi nợ vay

Trường hợp bên vay không tự nguyện thực hiện trả nợ theo bản án, khi đó, bên cho vay có thể yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cưỡng chế thi hành án đối với bên cho vay. Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ tư vấn thi hành án đòi nợ vay. HOLINE đặt lịch tư vấn: 090 220 1233


Những khó khăn khi yêu cầu thi hành án đòi nợ vay

- Không xác định được tài sản của người phải thi hành án là khó khăn lớn nhất khi thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành án;

- Người phải thi hành án khi được trốn tránh, không có mặt theo thông báo của cơ quan thi hành án dân sự;

- Người phải thi hành án có tài sản ở nhiều địa phương khác nhau;

- Người phải thi hành án không có tài sản;

Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

Người được thi hành án có các quyền sau đây:

- Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định;

- Được thông báo về thi hành án;

- Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;

- Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

- Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

- Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện;

- Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;

- Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

- Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác;

- Được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

- Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

Người được thi hành án có các nghĩa vụ sau đây:

- Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định;

- Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

- Chịu phí, chi phí thi hành án

Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

Người phải thi hành án có các quyền sau đây:

- Tự nguyện thi hành án; thỏa thuận với người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; tự nguyện giao tài sản để thi hành án;

- Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án;

- Được thông báo về thi hành án;

- Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

- Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác;

- Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;

- Được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định;

- Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây:

- Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định;

- Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó;

- Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

- Chịu chi phí thi hành án theo quy định.

 

Dịch vụ Công ty Luật TNHH Đức An

- Tư vấn quy định pháp luật về giai đoạn thi hành án đòi nợ vay;

- Đại diện theo ủy quyền giai đoạn thi hành án đòi nợ vay;

- Tư vấn, hướng dẫn xác minh tài sản của người phải thi hành án;

- Tư vấn, xác minh khả năng trả nợ của người phải thi hành án;

- Tư vấn, hướng dẫn, soạn thảo các văn bản theo yêu cầu;

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật TNHH Đức An

- Phí tư vấn theo giờ, thanh toán trước khi tư vấn

- Phí thực hiện dịch vụ pháp lý, đại diện theo ủy quyền theo thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

Công ty Luật TNHH Đức An – Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Nơi trao gửi niềm tin của khách hàng.

HOTLINE đặt lịch tư vấn: 090.220.1233 – 024.665.44233

Địa chỉ: 64B phố Nguyễn Viết Xuân – phường Khương Mai- quận Thanh Xuân – Hà Nội

Email: luatsubichhao@gmail.com