1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản

Hiện nay việc chuyển nhượng dự án bất động sản được quy định trong Luật khá chi tiết. Chủ đầu tư có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, tuy nhiên phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Vậy pháp luật hiện hành có quy định gì về chuyển nhượng dự án bất động sản? Chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án bất động sản cần đáp ứng những điều kiện gì? Trình tụ thủ tục chuyển nhượng ra sao?


Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Luật Đức An gửi tới bạn đọc một số quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản.

1. Nguyên tắc chuyển nhượng bất động sản phải tuân theo quy định tại Điều 48 Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

“Điều 48. Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh.

2. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;

b) Không làm thay đổi nội dung của dự án;

c) Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

3. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.”

Việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải thực hiện theo quy định trên. Để có thể thực hiện việc chuyển nhượng bất động sản, bản thân dự án bất động sản, chủ đầu tư và người nhận đầu tư cần phải đáp ứng các quy định của pháp luật tại Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

“Điều 49. Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

1. Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

a) Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

b) Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

c) Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

2. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

3. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.”

Dự án bất động sản, chủ đầu tư chuyển nhượng, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng được các điều kiện trên thì mới có thể tiến hành việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

 

Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền;

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết;

Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, các bên hoàn thành ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án;

Lưu ý: Với bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; sau đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu còn có thắc mắc vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Đức An để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Phí tư vấn theo thỏa thuận