1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Luật sư Phạm Thị Bích Hảo nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ công lý

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ công lý

Kỷ niêm chương Vì sự nghiệp bảo vệ công lý được trao tặng cho luật sư đã có kinh nghiệm hành nghề từ 10 năm trở lên, có uy tín trong hoạt động luật sư. Một trong những trách nhiệm của luật sư là bảo vệ công lý, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình mỗi luật sư phải nỗ lực nghiên cứu hàng ngày các quy định pháp luật, áp dụng pháp luật vào thực tiễn. Sau mỗi thành công là những nỗ lực, vất vả và cần liên tục tiến về phía trước


Luật sư Phạm Thị Bích Hảo đã nhận được Giấy khen vì những hoạt động xuất sắc đóng góp vào nhiệm kỳ IX ( 2013- 20180, và Kỷ niệm chương  vì sự nghiệp bảo vệ công lý