1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Sáp nhập công ty cổ phần thủ tục

Sáp nhập công ty cổ phần thủ tục

Để phù hợp với nhu cầu và thực tế điều kiện kinh tế - xã hội, nhiều công ty cổ phần hiện nay đã tiến hành các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp. Trong đó, hình thức sáp nhập công ty là một trong những hình thức phổ biến nhất. Tuy nhiên, khi tiến hành sáp nhập công ty cổ phần cần lưu ý về điều kiện và thủ tục theo đúng với quy định pháp luật. Luật Đức An với phương châm là Niềm tin của khách hàng và Doanh nghiệp sẽ đồng hành đại diện thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Liên hệ Luật sư doanh nghiệp 090 220 1233 để đặt lịch làm việc.


 • Quy định pháp luật về sáp nhập công ty cổ phần
 • Cơ sở pháp lý:
 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • 1. Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014: “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

 • Điều kiện sáp nhập công ty cổ phần

– Để sáp nhập công ty thì một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, song song với việc sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của công ty sáp nhập.

– Trong trường hợp công ty sáp nhập có thị phần từ 30 tới 50% thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty sẽ thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.

– Các công ty không được sáp nhập khi công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% thị trường có liên quan.

2. Thủ tục sáp nhập công ty:

- Các công ty liên quan quyết định thông qua Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của công ty nhận sáp nhập theo đúng thẩm quyền theo từng loại hình công ty bao gồm: chủ sở hữu, Hội đồng thành viên của Công t TNHH, Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ phần;

- Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với các thông tin bị thay đổi do nhận sáp nhập và phải có kèm theo bản sao các giấy tờ sau:

(1) Hồ sơ thay đổi các thông tin đăng ký doanh nghiệp (căn cứ theo Phương án và Hợp đồng sáp nhập)

(2) Hợp đồng sáp nhập;

(3) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;

(4) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập. Trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.

(5) Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập (trong thời hạn ít nhất 06 tháng)

(6) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Chú ý:

- Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.Dịch vụ tư vấn sáp nhập công ty cổ phần tại Công ty Luật TNHH Đức An.

 • Điều kiện, hồ sơ, thủ tục sáp nhập công ty cổ phần.
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp liên quan đến nội dung sáp nhập công ty cổ phần theo thông tin doanh nghiệp cung cấp và theo đúng với quy định của pháp luật.
 • Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để giúp thực hiện sáp nhập công ty.

Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan về các vấn đề liên quan đến việc áp nhập công ty cổ phần

 • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục pháp lý có liên quan sau khi sáp nhập.
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật, thuế, kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Phí tư vấn doanh nghiệp và đại diện theo uỷ quyền theo quy định văn phòng

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để đặt lịch tư vấn

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỨC AN

Giám đốc: Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Địa chỉ: 51A, Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233 - chỉ liên hệ khi cần đặt lịch - không tư vấn qua điện thoại.

Email:  luatsubichhao@gmail.com