1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Trợ giúp pháp lý / Hội nghị triển khai hoạt động Trung tâm tư vấn và hỗ trợ kết hôn Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội

Hội nghị triển khai hoạt động Trung tâm tư vấn và hỗ trợ kết hôn Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội

Ngày 20.2.2020 tại trụ sở Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 về hoạt động tuyên tuyền pháp luật đối với phụ nữ thủ đô


Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị

Các luật sư cộng tác viên tại Hội nghị