1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sở hữu trí tuệ / Luật sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu sản phẩm

Luật sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu sản phẩm

Hiện nay công ty tôi có một sản phẩm là thuốc chữa bệnh cho người, tên sản phẩm được một công ty khác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở cục Sở hữu trí tuệ. Công ty tôi đã có bản hợp đồng nhượng quyền sử dụng tên nhãn hiệu do công ty đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trên ký với mục đích nhượng lại quyền sở hữu tên nhãn hiệu sản phẩm đó cho công ty tôi. Vậy cho tôi hỏi trên vỏ hộp của sản phẩm mang nhãn hiệu này tôi có phải ghi dòng "sản xuất theo nhượng quyền của công ty...." hay không. Nếu không ghi chúng tôi có vi phạm pháp luật hay không.


Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn có một sản phẩm là thuốc chữa bệnh cho người, tên sản phẩm được một công ty khác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, giữa hai công ty đã ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Như vậy, Công ty của bạn là bên được chuyển quyền và công ty còn lại là bên chuyển quyền.

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Điều 142. Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.

2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 142 nêu trên, công ty bạn là bên được chuyển quyền nên khi sử dụng nhãn hiệu phải ghi rõ chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

Xem thêm: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/luat-so-huu-tri-tue-doi-voi-nhan-hieu-san-pham-571766.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet2&utm_campaign=desktop