1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Giải quyết tranh chấp nhà đất / Luật Đức An cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về đất đai

Luật Đức An cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp về đất đai

Tranh chấp đất đai là những tranh chấp phức tạp, kéo dài và phức tạp. Việc mời 1 luật sư chuyên về đất đai là một sự lựa chọn cho mối gia đình, người dân để giảm thời gian khiếu nại kéo dài do chưa hiểu biết về luật đất đai


Luật sư giải quyết  tranh chấp đất đai

 Thứ nhất, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai, bao gồm có:

Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở;

 Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở;

Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;

Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng đất đai, nhà ở.

Thứ hai, tranh chấp dân sự giữa cá nhân, tổ chức với nhau

                  Tranh chấp về hợp đồng cho mượn, cho thuê nhà;

                  Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất;

            Tranh chấp về lối đi chung, ngõ xóm, ranh giới đất ở, đất vườn giữa hai bên hộ liền kề;

                  Tranh chấp về quyền sử dụng đất;

                  Tranh chấp về việc đòi lại đất cũ;

Tranh chấp về chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;…

     Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Luật Đức An

1.               Nghiên cứu các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp;

2.               Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến vụ việc;

3.               Làm việc với khách hàng để thu thập thêm thông tin về vụ việc;

4.               Tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý và đề xuất phương án giải quyết vụ việc;

5.               Tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng thu thập, chuẩn bị tài liệu và chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ việc tại tòa án theo quy định của pháp luật;

6.               Tư vấn cho khách hàng về thủ tục tố tụng áp dụng cho vụ việc trong quá trình cung cấp dịch vụ;

7.               Soạn thảo đơn khởi kiện, văn bản yêu cầu giải quyết tranh chấp, văn bản nêu ý kiến của khách hàng nộp cho ủy ban nhân dân, tòa án có thẩm quyền (trường hợp tòa án yêu cầu);

8.               Đọc, nghiên cứu, sao chụp các tài liệu liên quan đến vụ việc có trong hồ sơ của Tòa án theo quy định của pháp luật;

9.               Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình tham gia tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm;

10.          Phân tích pháp lý đối với các chứng cứ hoặc lập luận của các bên có liên quan để đưa ra các lập luận và quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

11.          Cử người làm đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thay mặt khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa;

12.          Đại diện cho khách hàng tham gia các buổi hòa giải theo quy định giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;

13.          Chỉ định luật sư làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa;

14.          Thông báo, cập nhật quá trình giải quyết vụ việc và kết quả vụ việc cho khách hàng bằng thư hoặc thư điện tử hoặc những phương tiện thông tin liên lạc khác.

 

3. Phí Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Phí dịch vụ của Luật sư gải quyết tranh chấp đất đai tại Luật Đức An phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời gian giải quyết, mức độ phức tạp của vụ việc...

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

Công ty Luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội​

Điện thoại: 02462857567  -           Di động: 0902201233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Trân trọng.

LS tư vấn và tranh tụng Phạm Thị Bích Hảo - Công ty Luật TNHH Đức An