1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Doanh nghiệp / Thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Công ty Luật TNHH Đức An sẽ tư vấn đại diện nộp hồ sơ doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất lắp ráp ô tô. Liên hệ 0902201233


1. Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, về cơ sở vật chất:

- Doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà xưởng, dây chuyền công nghệ lắp ráp, dây chuyền hàn, dây chuyền sơn, dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và đường thử ô tô đáp ứng các yêu cầu tối thiểu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP;

- Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp.

Thứ hai, về người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô, phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành cơ khí, ô tô và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tối thiểu 05 năm.

Thứ ba, có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ tư, đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy.

Thứ năm, có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Bước 1: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới Bộ Công Thương.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo cụ thể thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế tại doanh nghiệp. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, Bộ Công Thương thông báo để doanh nghiệp hoàn thiện.

Bước 3: Cấp, từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô (được cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế đạt yêu cầu.

- Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

- Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu) hoặc theo hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP): 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: 01 bản sao;

- Danh mục các thiết bị dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô đồng bộ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 116/2017/NĐ-CP: 01 bản sao;

- Hồ sơ thuyết minh và thiết kế mặt bằng khu vực sản xuất và nhà xưởng: 01 bản sao;

- Hồ sơ thuyết minh và thiết kế đường thử ô tô: 01 bản sao;

- Bằng cấp chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô: 01 bản sao;

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP: 01 bản sao;

- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: 01 bản sao.

4. Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Công ty Luật TNHH Đức An sẽ tư vấn đại diện nộp hồ sơ doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất lắp ráp ô tô, bao gồm:

  • Tư vấn chi tiết về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô;
  • Tư vấn trình tự thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô;
  • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ cần thiết;
  • Soạn thảo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô;
  • Tổng hợp các giấy tờ theo yêu cầu thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh nộp tới Bộ Công thương;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan theo yêu cầu của doanh nghiệp.

4. Chi phí và cách thức liên hệ

Chi phí tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô sẽ được Luật sư công ty thông báo chi tiết cho Doanh nghiệp trước khi thực hiện dịch vụ.

Doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức An – DUC AN LAW FIRM

VPGD Địa chỉ: 51A Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai,Thanh Xuân, Hà Nội

Đại diện Công ty Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Điện thoại     : 0902201233

Email            : luatsubichhao@gmail.com

Web              : www.luatducan.vn

Facebook      : Công ty luật TNHH Đức An