1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động / Công ty luật TNHH Đức An vinh dự nhận Giấy khen của Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Công ty luật TNHH Đức An vinh dự nhận Giấy khen của Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Ghi nhận sự đóng góp của các công ty luật, các luật sư có nhiều đóng góp cho Đoàn luật sư TP Hà Nội, trong đó Công ty luật TNHH Đức An vinh dự nhận được Giấy khen vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển đoàn đặc biệt là trong công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý đến cộng đồng và trường học. Luật sư Phạm Thị Bích Hảo vinh dự nhận được Giấy khen vì những thành tích đóng góp công tác tuyên truyền pháp luật, bảo vệ công lý, xây dựng nhà nước pháp quyền


Đoàn luật sư thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển từ 16 luật sư thành viên sáng lập đến nay, Đoàn luật sư đã có trên 5.000 thành viên trong đó có 3.298 luật sư và 2.235 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động tại 1.065 Tổ chức hành nghề. Với số lượng luật sư đứng thứ hai của cả nước, mỗi năm luật sư Hà Nội đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đội ngũ luật sư Thủ đô luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao phó đảm bảo theo quy định của pháp luật; nêu cao vai trò, trách nhiệm của luật sư, đóng góp tích cực trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó có nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử có vai trò của luật sư góp phần bảo vệ công lý, tạo lập niềm tin cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đoàn luật sư Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho xã hội.

Ghi nhận sự đóng góp của các công ty luật, các luật sư có nhiều đóng góp cho Đoàn luật sư TP Hà Nội, trong đó Công ty luật TNHH Đức An vinh dự nhận được Giấy khen vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển đoàn đặc biệt là trong công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý đến cộng đồng và trường học.