1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Quyền sử dụng đất của hộ gia đình khi ly hôn chia thế nào

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình khi ly hôn chia thế nào

Quyền sử dụng đất hộ gia đình thì khi ly hôn chia như thế nào ạ. Nhà có 5 khẩu ạ? xin cảm ơn


Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình sử dụng đất như sau:

“ Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.

Giải quyết tài sản là quyền sử dụng đất sau khi ly hôn

Căn cứ Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn thì:

a. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì nếu nó là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

b.Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng thì được thực hiện như sau:

- Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản thì:

          + Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

          + Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

          + Nếu vợ chồng có quyền sử dụng loại đất này chung với hộ gia đình thì khi ly hôn sẽ được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

- Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 Luật này.

- Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

c. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định của Điều 61 Luật này.

Vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung, cụ thể là đất được cấp cho hộ gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định của pháp luật.

Quyền sử dụng đất của các thành viên gia đình thuộc sở hữu chung theo phần 

Điều 212 BLDS năm 2015 quy định về sở hữu chung của các thành viên gia đình: “Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận… Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần…”.

Quy định vừa trích dẫn đã xác định quyền sử dụng đất của hộ gia đình thuộc hình thức sở hữu chung theo phần và việc xác định phần giá trị sử dụng của từng thành viên đối với đất chung sẽ dựa theo nguồn gốc tài sản, công sức đóng góp, tạo lập tài sản của mỗi thành viên trong hộ gia đình đó.Nhưng thực tế, việc xác định công sức đóng góp của các thành viên trong hộ gia đình là rất khó khăn. Vì vậy, khi chia tài sản các bên cần chứng minh nguồn gốc tạo lập, công sức đóng góp để có chứng cứ khi chia quyền sử dụng đất. 

Liên hệ để được tư vấn : Luật sư đất đai 090 220 1233

Phí tư vấn theo quy định văn phòng

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi tranh chấp quyền sử dụng đất

Công ty luật TNHH Đức An

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc

Số 64b, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT 090 220 1233 - 024.66544233

Web: www.luatducan.vn

Youtube: Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Email: luatsubichhao@gmail.com

Chi tiết liên hệ Luật sư đất đai: 090 220 1233