1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Trợ giúp pháp lý / Liên đoàn Luật sư trao Bằng khen 05 năm công tác trợ giúp pháp lý

Liên đoàn Luật sư trao Bằng khen 05 năm công tác trợ giúp pháp lý

Ngày 10.7.2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức tổng kết 05 năm công tác trợ giúp pháp lý. Chương trình có sự phối hợp của Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư Pháp.


Tại Buổi tổng kết có sự tham gia của các luật sư, đại diện trung tâm trợ giúp pháp lý của các tỉnh thành.

Liên đoàn Luật sư đã trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trợ giúp pháp lý 05 năm 2016- 2023

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo nhận Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong 05 năm trợ giúp pháp lý

Luật Đức An tổng hợp