1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tranh tụng / Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Câu hỏi: Xin cho biết pháp luật quy định như thế nào về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mức phạt cụ thể?


Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn. Theo đó,  người nào không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong đó có thể là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hay tài sản của người khác. 

Quy định của Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Cấu thành Tội phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Khách thể của tội phạm: Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, có thể gây thiệt hại về sức khỏe cho cá nhân và và thiệt hại về tài sản cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.

Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi khách quan: là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao.

Không thực hiện nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn không làm những việc được xác định là nhiệm vụ thuộc phạm vi chức trách của mình theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ công tác.

Thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn thực hiện sai hoặc không đầy đủ hoặc không kịp thời trách nhiệm, quyền hạn của mình.

- Hậu quả của tội phạm là hậu quả nghiêm trọng.

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi thiếu trách nhiệm và hậu quả nghiêm trọng nêu trên là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm này.

Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý, có thể là lỗi vô ý do cẩu thả hoặc lỗi vô ý vì quá tự tin.

Người phạm tội đáng lẽ phải thấy trước hậu quả do hành vi của mình mang lại nhưng không thấy trước được, hoặc đã thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

Chủ thể của tội phạm

- Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, đó phải là người có chức vụ, quyền hạn.

Lưu ý: Hành vi cấu thành tội phạm này không thuộc các trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại các Điều 179, 308 và 376 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Luật sư bào chữa Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

-  Tư vấn pháp lý quy định Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo trong vụ án Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

- Tư vấn trình tự, thủ tục tố tụng trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

-   Luật sư bào chữa, tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ;

-   Luật sư bào chữa tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can từ khi có quyết định khởi tố bị can;

-   Luật sư bào chữa tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử;

-   Luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm phúc thẩm;

-   Soạn Đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm khi thân chủ có yêu cầu;

-   Luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

Phí tư vấn và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận

Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín