1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình / Thủ tục yêu cầu công nhận và thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài

Thủ tục yêu cầu công nhận và thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài

Câu hỏi: Tôi lấy chồng năm 2016. Sau đó hai vợ chồng tôi sang nước ngoài sinh sống. Năm 2021 vợ chồng tôi quyết định ly hôn do không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống và chúng tôi đã thực hiện thủ tục ly hôn tại nước ngoài và đã có bản án ly hôn. Hiện tại, tôi muốn công nhận bản án ly hôn ở nước ngoài đó tại Việt Nam thì tôi cần làm thủ tục gì? Xin cảm ơn luật sư.


Theo quy định tại Điều 125 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình:

“1. Việc công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Chính phủ quy định việc ghi vào sổ hộ tịch các việc về hôn nhân và gia đình theo bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam; quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài.”

Căn cứ theo quy định trên tại Luật Hôn nhân và gia đình thì có hai trường hợp có thể ghi nhận bản án lý hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam:

- Trường hợp 1: Nếu bản án ly hôn ở nước ngoài của bạn có yêu cầu thi hành tại Việt Nam thì bạn phải làm thủ tục yêu cầu công nhận bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

- Trường hợp 2: Nếu bản án, quyết định ly hôn của bạn không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và cũng không có yêu cầu công nhận tại Việt Nam thì bạn có thể làm thủ tục ghi chú vào sổ hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền.

 

Bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 423 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam:

- Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài được quy định tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại;

- Bản án, quyết định dân sự khác của Tòa án nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành

Lưu ý: Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài phải có hiệu lực pháp luật

 Người có quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định ly hôn dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

Người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài, nếu cá nhân phải thi hành cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài có tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu

 

Thời hiện yêu cầu công nhận và thi hành bản án ly hôn của nước ngoài

Theo quy định tại Điều 432 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định cùng là thành viên hoặc Tòa án Việt Nam có thẩm quyền quy định tại Bộ luật này để yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự đó.

Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn.

Hiệu lực quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như bản án, quyết định ly hôn của Tòa án Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự.

 

Dịch vụ thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận và thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

- Tư vấn quy định pháp luật về yêu cầu công nhận và thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn điều kiện yêu cầu công nhận bản và thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn xác nhận hiệu lực của bản án, quyết định ly hôn trong trường hợp tại bản án quyết định ly hôn không thể hiện hiệu lực pháp luật;

- Tư vấn thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận và thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam;

- Đồng hành cùng khách hàng thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận và bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam;

- Tháo gỡ vướng mắc khách hàng gặp phải khi thực hiện thủ tục yêu cầu công nhận và bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam;

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An – Luật sư kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

- Phí tư vấn theo giờ và theo vụ việc

- Phí thực hiện dịch vụ pháp thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc: 090.220. 1233 -  024.665.44.233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!