1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Luật sư bảo vệ trong vụ án tranh chấp thừa kế

Luật sư bảo vệ trong vụ án tranh chấp thừa kế

Thừa kế được hiểu là việc người đang còn sống nhận di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tranh chấp di sản thừa kế thường là tranh chấp xảy ra giữa các người thân thích cùng được hưởng di sản thừa kế hoặc có quyền và nghĩa vụ liên quan đến di sản thừa kế. Tranh chấp về thừa kế thường phức tạp bởi yếu tố quan hệ nhân thân, di sản thừa kế có giá trị cao. Với Luật sư kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về thừa kế, Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ Luật sư bảo vệ trong vụ án tranh chấp thừa kế.


Quy định chung về pháp luật thừa kế

1. Thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015, Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.  Như vậy thừa kế theo di chúc là thừa kế theo ý chí nguyện vọng của người để lại di sản trước khi chết.

Người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Người được hưởng di sản  theo di chúc sẽ được phân chia di sản theo nội dung của di chúc.

Tuy nhiên thừa kế theo di chúc thường dễ xảy ra tranh chấp giữa những người thừa kế theo di chúc và người hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào di chúc hoặc tranh chấp do di chúc không có hiệu lực pháp luật.

 

2. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Theo quy định tại Điều 650 Bộ Luật dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp sau:

“Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Một số tranh chấp về thừa kế thường gặp

- Tranh chấp về di sản thừa kế: tranh chấp này ra khi không xác định được phần di sản thừa kế mà người chết để lại; tranh chấp liên quan đến giá trị, số lượng di sản thừa kế,...

- Tranh chấp về chia di sản thừa kế: tranh chấp này phát sinh từ yêu cầu được phân chia di sản thừa kế giữa những người có quyền thừa kế,...

- Tranh xấp về xác nhận ai có quyền thừa kế: Tranh chấp này thường là tranh chấp giữa những người cùng hàng thừa kế, việc xác nhận hoặc bác bỏ người có quyền thừa kế; tranh chấp về thừa kế thế vị,..

- Tranh chấp về việc xác định người thừa kế có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ về tài sản cho người chết...

- Tranh chấp chia di sản thừa kế khi có người trong hàng thừa kế mất tích;

- Tranh chấp chia di sản thừa kế khi có 01 người trong hàng thừa kế định cư ở nước ngoài

Dịch vụ Luật sư bảo vệ trong vụ án tranh chấp thừa kế

- Tư vấn quy định pháp luật về chia thừa kế;

- Tư vấn xác định người thừa kế, hàng thừa kế, di sản thừa kế;

- Tư vấn quy trình tố tụng trong vụ án về thừa kế

- Luật sư bảo vệ trong vụ án  tham gia các buổi hòa giải theo triệu tập của Tòa án.

- Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án tranh chấp thừa kế với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

- Chuẩn bị hồ sơ, thu thập chứng cứ, chuẩn bị bài bảo vệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

- Tham gia vụ án đến khi có bản án xét xử sơ thẩm.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An – Luật sư kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp thừa kế

- Phí thực hiện dịch vụ pháp lý, đại diện theo ủy quyền theo thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc: 090.220. 1233 -  024.665.44.233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!