1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Trợ giúp pháp lý / Thủ tục mời luật sư tham gia bảo vệ vụ án trẻ em bị bạo hành

Thủ tục mời luật sư tham gia bảo vệ vụ án trẻ em bị bạo hành

Câu hỏi: Xin hỏi Luật sư, con tội 9 tuổi, là nạn nhân trong vụ án bạo hành. Tôi muốn mời Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con tôi thì làm thế nào? Xin cảm ơn Luật sư.


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền và của Tòa gia đình và người chưa thành niên, Người bị hại là người dưới 18 tuổi hoặc cha mẹ, người đại diện hợp pháp, người giám hộ của họ có quyền nhờ những người sau đây bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là người dưới 18 tuổi:

a) Luật sư;

b) Trợ giúp viên pháp lý;

c) Bào chữa viên nhân dân;

d) Người khác

Tòa án phải thông báo cho người bị hại là người dưới 18 tuổi hoặc cha mẹ, người đại diện hợp pháp, người giám hộ của họ về quyền nhờ những người quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là người dưới 18 tuổi. Trường hợp họ không lựa chọn được người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại nhưng có văn bản đề nghị thì Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư phân công tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử bào chữa viên nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là người dưới 18 tuổi.

Như vậy, trường hợp bị hại trong vụ án hình sự là người dưới 18 tuổi thì bị hại hoặc cha mẹ, người đại diện hợp pháp, người giám hộ có quyền nhờ những người được quy định tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại dưới 18 tuổi. Trường hợp không lựa chọn được người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại thì có thể làm văn bản đề nghị Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư phân công tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử bào chữa viên nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là người dưới 18 tuổi.

 

Thời điểm tham gia tố tụng của người bảo vệ quyền và lợi ích trẻ em là nạn nhân vụ án bạo hành

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại là người dưới 18 tuổi có quyền tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can, có mặt khi cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai của người mà mình bảo vệ; có quyền kháng cáo phần bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ; có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, người dịch thuật, người định giá tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là nạn nhân trong vụ án bạo hành

Dịch vụ Luật sư bảo vệ trẻ em là bị hại trong vụ án bạo hành

Khi trẻ em là bị hại trong vụ án hình sự bạo hành, việc lựa chọn người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là rất quan trọng. Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là trẻ em phải có kinh nghiệm, được đào tạo, tập huấn về quy trình tố tụng thân thiện dành cho trẻ em, phải có kỹ năng làm việc với trẻ em là bị hại và người nhà của bị hại để có thể thu thập thông tin vụ án nhưng vẫn tránh được việc  tổn thương tâm lý cho các em. Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em là bị hại trong vụ án bạo hành với Luật sư được đào tạo quy trình tố tụng thân thiện với trẻ em

- Luật sư tư vấn cho bị hại và người đại diện theo pháp luật về pháp luật hình sự;

- Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại từ giai đoạn tố giác tội phạm, điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử;

- Luật sư trực tiếp làm việc với bị hại để thu thập chứng cứ, lời khai, nghiên cứu vụ việc

- Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

- Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

- Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lấy lời khai, đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói của người mà mình bảo vệ; đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của bị hại và đương sự sau khi kết thúc điều tra;

- Chuẩn bị bài bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa; xem biên bản phiên tòa;

- Kháng cáo phần bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ là người dưới 18 tuổi khi có yêu cầu.

Luật sư bảo vệ trẻ em là bị hại trong vụ án

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt lịch làm việc: 090.220. 1233 -  024.665.44.233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!