1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thủ tục khởi kiện hành chính Thu hồi đất

Thủ tục khởi kiện hành chính Thu hồi đất

Trong quá trình thu hồi đất, trường hợp người bị thu hồi đất cho rằng hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính là không đúng quy định của pháp luật về thu hồi đất, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất thì có quyền khởi kiện đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Khởi kiện thu hồi đất là quyền của người có đất bị thu hồi được pháp luật quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân thường gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục khởi kiện quyết định thu hồi đất do chưa nắm được các quy định của pháp luật. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân khi bị thu hồi đất, Công ty Luật TNHH Đức An gửi tới bạn đọc quy định khởi kiện vụ án hành chính về thu hồi đất


1. Các trường hợp nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại Điều 16 Luật đất đai 2013,  Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau:

- Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh: Ví dụ: Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; xây dựng căn cứ quân sự; xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;…

- Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Ví dụ: Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất;…

- Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: Ví dụ: Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật đất đai mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;….

- Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người: Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn; Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;...

 

2. Khởi kiện vụ án hành chính về thu hồi đất khi nào?

Theo quy định Luật tố tụng hành chính 2015, Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước; danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi chung là danh sách cử tri).

Do đó khi có căn cứ cho rằng hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính về thu hồi đất là chưa phù hợp, làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình; người sử dụng đất có thể khởi kiện thu hồi đất. Ví dụ:

- Không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai nhưng bị thu hồi;

- Không đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ;

3. Đối tượng khởi kiện

Đối tượng khởi kiện có thể là Hành vi hành chính hoặc Quyết định hành chính. Trong đó:

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

 => Quyết định hành chính bị kiện là quyết định hành chính mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

=> Hành vi hành chính bị kiện là hành vi hành chính mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính thu hồi đất

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định: “Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;”

Theo đó, thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

5. Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính

Theo quy định tại Điều 30 Luật tố tụng hành chính 2015 Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thẩm quyền của Tòa án cấp Tỉnh: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

 

6. Dịch vụ Luật sư khởi kiện vụ án hành chính thu hồi đất Công ty Luật TNHH Đức An

- Tư vấn quy định pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật;

- Hướng dẫn, thu thập chứng cứ có lợi cho khách hàng;

- Tư vấn trình tự, thủ tục tố tụng khi khách hàng khởi kiện ra Tòa án;

- Chuẩn bị bài bảo vệ cho khách hàng tại Tòa án;

- Tham gia tố tụng với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

- Nghiên cứu hồ sơ, đại diện theo uỷ quyền, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Công ty Luật TNHH Đức An có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc về đất đai

- Công ty Luật TNHH Đức An thực hiện tư vấn tại văn phòng và qua điện thoại

- Phí tư vấn theo giờ

- Phí thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận từng vụ việc cụ thể

Công ty luật TNHH Đức An

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!