1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư Hà Nội

Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư Hà Nội

Với mong muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư để làm nhà ở ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được nhà nước quản lý chặt chẽ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn do sự điều chỉnh của nhiều văn bản phát luât khác nhau. Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, Công ty Luật TNHH Đức An cung cấp dịch vụ đại diện nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư ở Hà Nội.


 1. Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Bên cạnh đó, Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Phù hợp với kết hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương;
 • Có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Thực đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất.
 1. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại Hà Nội.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Hồ sơ bao gồm:

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất). Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

1) Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(5) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
(6) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng đất khi được Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 • Nộp tiền sử dụng đất:

Nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân:

 • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở;
 • Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

Thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.

 1. Dịch vụ của Công ty Luật TNHH Đức An
 • Tư vấn cho khách hàng các quy định có liên quan về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư;
 • Đại diện Chuẩn bị hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho khách hàng;
 • Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 • Đại diện nộp tiền sử dụng đất, thuế phí, lệ phí theo uỷ quyền
 • Đại diện theo ủy quyền giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo – Công ty Luật TNHH Đức An có kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Phí tư vấn và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đại diện theo uỷ quyền theo thỏa thuận

Luật sư  kinh nghiệm giải quyết các vụ việc về đất đai

Thạc sỹ - Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.

Trân trọng!