1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Thời gian thụ lý vụ án phá sản

Thời gian thụ lý vụ án phá sản

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật phá sản 2014: “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.”


Như vậy, để được công nhận là phá sản, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện sau:

  • Mất khả năng thanh toán;
  • Bị tòa án tuyên bố phá sản.

Khoản 1 Điều 4 Luật phá sản 2014 quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”.

Để thực hiện việc phá sản doanh nghiệp, người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản sẽ nộp đơn yêu cầu phá sản đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

 

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu giải quyết phá sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung theo quy định tại thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;

- Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;

- Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị bằng văn bản gửi Tòa án nhân dân để các bên thương lượng việc rút đơn. Tòa án nhân dân ấn định thời gian thương lượng nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho bạn để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp có đề nghị thương lượng thì việc thông báo cho bạn để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của Luật phá sản 2014.

Theo quy định tại Điều 39 Luật phá sản 2014: Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.”

Như vậy, tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ;
  • Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đã nộp lệ phí phá sản, đã tạm ứng chi phí phá sản.

Theo quy định về thời gian thông báo yêu cầu thụ lý đơn phá sản tại Luật phá sản 2014:

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án nhân dân phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, các cơ quan, tổ chức đang giải quyết vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do các bên cung cấp và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì Tòa án nhân dân phải thông báo cho các chủ nợ do doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp.

  • Trường hợp người nộp đơn không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xuất trình cho Tòa án nhân dân các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thời gian thụ lý yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của Luật phá sản. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp.

3. Dịch vụ pháp lý luật sư trong vụ án phá sản

 - Soạn và nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

-  Tư vấn thủ tục Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

- Luật sư soạn thảo và tham gia đàm phán với các bên liên quan;

-  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp doanh nghiệp phá sản

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về phá sản theo quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Phí tư vấn theo giờ/ thanh toán trước khi tư vấn.

Luật sư tư vấn chuẩn bị hồ sơ phá sản theo quy định của pháp luật

Luật Đức An, chất lượng và uy tín

Trân trọng!

Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO

Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com                     Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An