1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tư Vấn Luật Nhà Đất / Thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch

Thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch

Một số trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu nguồn gốc do ông bà để lại nhưng chưa có giấy tờ, chỉ có Giấy xác nhận đất đai do cơ quan nhà nước cấp nên trước khi tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần nộp Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch để được cung cấp thông tin trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Luật Đức An với dịch vụ đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ xin cung cấp thông tin quy hoạch tại cơ quan nhà nước


1. Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật đất đai 2013 quy định Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai: 4. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 43 Luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung tại Khoản 16 Điều 28 Luật sử đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng:

“2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch xây dựng khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.

Đối với trường hợp cung cấp thông tin bằng văn bản, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

3. Cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian cung cấp thông tin và độ chính xác của các tài liệu, số liệu đã cung cấp.”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người dân khi có nhu cầu cần được cung cấp thông tin về quy hoạch thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, sử dụng đất đai để thông tin.

Theo quy định tại Phần I Phụ lục Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ xây dựng, việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

2. Trình tự thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch

Căn cứ Mục 2 Phần II Phụ lục Thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), việc xin cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã).

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin);
  • Bản sao các tài liệu và hồ sơ đất đai của chủ sở dụng đất;
  • Bản đồ đo đạc vị trí thửa đất;
  • Mội số giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra thông tin quy hoạch và trả kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Dịch vụ của Luật Đức An

 

- Tiếp nhận hồ sơ

- Ký hợp đồng với khách hàng;

- Đại diện theo uỷ quyền nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Trả kết quả cho khách hàng

Phí dịch vụ theo thoả thuận

Luật sư kinh nghiệm trong tư vấn pháp luật đất đai, tuyên truyền pháp luật đất đai Với Luật sư kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật, đặc biệt là pháp luật về thừa kế, đất đai đã tư vấn trên VTV2, VietNamNet, Cafeland Luật Đức An, chất lượng và uy tín

Trân trọng!

Luật sư PHẠM THỊ BÍCH HẢO Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ: 0902201233 - cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com Web: www.luatducan.vn Face: Công ty luật TNHH Đức An