1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Dịch vụ thu hồi nợ cho doanh nghiệp và cá nhân / Nghị quyết mới của Hội đồng thẩm phán Hướng dẫn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Nghị quyết mới của Hội đồng thẩm phán Hướng dẫn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Đăng ngày 30/12/2021 - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo Tôi có vay của một người số tiền 800 triệu đồng với lãi suất 8.3%/ tháng. Tiền lãi tôi nộp mỗi tháng một lần là 67 triệu đồng và đã nộp lãi được 3 tháng. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp này có phải cho vay nặng lãi không và theo quy định nào?


Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự) và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

“Cho vay lãi nặng” là trường hợp bên cho vay cho bên vay vay tiền với mức lãi suất gấp 05 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp cho vay bằng tài sản khác (không phải là tiền) thì khi giải quyết phải quy đổi giá trị tài sản đó thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay.

Tại Điều 7. Truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể

1. Trường hợp người thực hiện nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, mà số tiền thu lợi bất chính của mỗi lần phạm tội từ 30.000.000 đồng trở lên, nếu mỗi lần phạm tội đều chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì ngoài việc bị áp dụng khung hình phạt tương ứng với tổng số tiền thu lợi bất chính, họ còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp cho vay lãi suất gấp 05 lần lãi suất cao nhất quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự  Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Đối với trường hợp của bạn cho vay 800 triệu lãi suất 8.3%/ tháng tương ứng với 100%/năm. Lãi suất tối đa mà bộ luật dân sự cho phép là 20%/năm tương ứng với 1,66%/ tháng vậy nên lãi suất bạn cho vay gấp hơn 5 lần quy định nên được coi là cho vay nặng lãi.

          Ngoài ra tiền lãi bạn phải trả theo quy định pháp luật dân sự là 13,33 triệu/tháng. Tuy nhiên số tiền lãi hàng tháng bạn nhận là 67 triệu/tháng, hành vi cho vay đã cấu thành tội cho vay nặng lãi quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự 2015.

          Theo như bạn thông tin, bạn đã nộp tiền lãi suất 3 tháng và mỗi tháng số tiền bạn nhận vượt quá lãi suất Bộ luật Dân sự thì có thể xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên” theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao.

Luật sư bảo vệ trong vụ kiện đòi sở hữu, nợ vay liên hệ

Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Địa chỉ: 64B, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT liên hệ:  cố định 024 66544233

Email: luatsubichhao@gmail.com

Web: www.luatducan.vn

Face: Công ty luật TNHH Đức An

 

Luật Đức An, chất lượng và uy tín.