1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Sự kiện bình luận / Đoàn thanh niên với công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại trường học

Đoàn thanh niên với công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại trường học

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật An ninh mạng và sử dụng mạng an toàn tại trường PTTH Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội


Luật sư Phạm Thị Bích Hảo tuyên truyền Luật an ninh mạng và sử dụng mạng an toàn đến học sinh PTTH  Quang Minh, Hà Nội tháng 3/2021

Đông đảo học sinh PTTH Quang Minh tham gia chương trình phổ biến Luật an ninh mạng

Luật Đức An tổng hợp