1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang chủ / Tin tức hoạt động / Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam Foreign Investment Consulting in Vietnam

Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam Foreign Investment Consulting in Vietnam

Đội ngũ của chúng tôi không chỉ có trình độ và kỹ năng pháp lý tốt mà còn có óc kinh doanh và mối quan hệ chặt chẽ với lĩnh vực đầu tư được biết đến là một trong những lựa chọn được khuyến khích nhất tại Việt Nam. Foreign Investment Consulting in Vietnam Our team with well-qualified legal and business-minded skills along with close ties to the investment sector is known to be one of the most recommended options in Vietnam.


Bằng chứng là số lượng lớn khách hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam bao gồm các công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các tập đoàn trong nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như tài chính ngân hàng, bất động sản và xây dựng, khách sạn, giải trí, bảo hiểm, hàng tiêu dùng và sản xuất .

Chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ khách hàng của mình trong việc cơ cấu lại bộ máy quản lý, vốn hóa và xử lý vấn đề về quyền kiểm soát hoạt động và quản lý doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài bao gồm đầy đủ các lĩnh vực từ hỗ trợ nghiên cứu thị trường, xác định lợi ích và rủi ro liên quan đến chính sách đầu tư của chính phủ, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, mở rộng hoạt động kinh doanh của nước ngoài công ty có vốn đầu tư, được cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư tại Việt Nam hoặc các nước khác.

Là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp , dịch vụ tư vấn đầu tư, đầu tư nước ngoài  thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư, tư vấn các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Liên hệ với Luật Đức An để có những giải pháp hiệu quả nhất cho dự án của Quý Khách!

*Tư vấn đầu tư dự án, đầu tư trong nước và nước ngoài

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường.

Tìm kiếm đối tác thích hợp cho các nhà đầu tư.

Thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam, bao gồm nhiều thông tin chi tiết về các lĩnh vực, đại bàn khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai..

*Tư vấn lập dự án đầu tư, xin cấp phép đầu tư;

Hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập các loại hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Tư vấn để khách hàng quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho các dự án cụ thể gián tiếp hoặc trực tiếp.

Đại diện các nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án;

Tham gia đàm phán với các đối tác, xây dựng các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, hồ sơ xin cấp phép;

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin ưu đãi đầu tư và thành lập doanh nghiệp FDI cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng Quý nhà đầu tư !

Liên hệ với chúng tôi

 

Foreign Investment Consulting in Vietnam

Our team with well-qualified legal and business-minded skills along with close ties to the investment sector is known to be one of the most recommended options in Vietnam.

Our team possesses not only good legal skills and qualifications but also a business-minded along with close relationships with the investment field, is known to be one of the most recommended options in Vietnam.

Evidence is that a large number of foreign customers investing in Vietnam includes foreign companies, foreign-invested companies and domestic corporations operating in a wide range of business area such as banking and finance, real estate and construction, hospitality, entertainment, insurance, consumer goods and manufacturing.

We have consulted and assisted our clients in restructuring the management apparatus, capitalization, and dealing with operational control and corporate governance issues.

Our services in the foreign investment sector cover a full range of fields from market research support, identifying benefits and risks related to government investment policies, establishing foreign invested companies, establishing branches and representative offices of foreign companies, expanding foreign-invested company business, supporting to obtain business registration certificates or investment certificates for investors in Vietnam or other countries.

We are professional consultants in providing investment consultancy services, foreign investment, performing authorized to register business forms of investment, consulting on corporate internal issues, controling the legaliy of contracts and transactions of foreign-invested enterprises in Vietnam.

Contact Duc An Law Firm for the most effective solutions for your project!

*Consulting on investment in projects, domestic investment and foreign investment

Research, analyze and evaluate the market.

Looking for suitable partners for investors.

Providing updated information on projects calling for foreign investment capital from the competent authorities of Vietnam, including detailed information about fields and areas to encourage investment, projects that can be implemented ..

 *Consulting on setting up investment projects, applying for investment license;

Supporting investors in setting up various types of investment activities in Vietnam; consulting for clients to decide on the most suitable investment structure for direct or indirect specific projects.

Representing investors to work with authorities to implement the project;

Participating in negotiations with partners, building joint venture contracts, business cooperation, licensing documents;

Consulting on making application for investment certificate, applying for investment incentives and establishing FDI enterprises for foreign invested projects

Consulting and implementing services on establishing representative offices and branches of foreign traders in Vietnam.

We are honored to accompany and cooperate with you!

Contact us

Duc An Law Firm

Ad: 64b, Nguyen Viet Xuan, Khuong Mai, Thanh Xuan Distric, Ha Noi

Tel: 090 220 1233

Web: www.luatducan.vn